Medlemsmøter

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kom gjerne med Temaforslag til medlemsmøtene!

Medlemsmøter i 2012

2012-02-08 - @ CiA

Medlemsmøter i 2011

Page: 2011-05-05 - Architecture Support for Testing
Page: 2011-04-11 - Architecting Wicked Problems
Page: 2011-03-02 - HTML5 - muligheter og konsekvenser fra et arkitekturperspektiv

Kom med feedback på møtet i Comments nederst på medlemsmøtesiden!

Medlemsmøter i 2010

Page: IASA-medlemsmøte 2010-10-06 - Bring your Own Architectural Challenge
Page: IASA-medlemsmøte 2010-09-01 - Nettskyen i praksis - kan skyen hjelpe oss ut av gjørma?
Page: IASA-medlemsmøte 2010-05-10 - Integrasjon (Communities in Action 2010 architecture track)
Page: IASA-medlemsmøte 2010-04-18 - Sikkerhet i arkitekturarbeidet
Page: IASA-medlemsmøte 2010-04-15 - Introduksjon til virksomhetsarkitektur
Page: IASA-medlemsmøte 2010-02-18 - Opplæring av arkitekter
Page: IASA-medlemsmøte 2010-01-13 - Hvorfor konvertere noe til ny teknologi når det virker?

Medlemsmøter i 2009

Page: IASA-medlemsmøte 2009-12-16 - My worst day as a software architect
Page: IASA-medlemsmøte 2009-11-18 - Arbeidsflytsarkitekturer
Page: IASA-medlemsmøte 2009-10-14 - noSQL
Page: IASA-medlemsmøte 2009-09-16 - avlyst!
Page: IASA-medlemsmøte 2009-06-24 - Laws for project architects
Page: IASA-medlemsmøte 2009-05-28 - Hva er egentlig "skyen", og hva betyr det for oss arkitekter?
Page: IASA-medlemsmøte 2009-05-23-25 - Architects in deep water... (GeekCruise)
Page: IASA-medlemsmøte 2009-04-22 - Hva er arkitektens ansvar? — Teamet for April-møtet vil være "Hva er arkitektens ansvar?" - delvis inspirert av http://97-things.near-time.net/wiki/97-things-every-software-architect-should-know-the-book i tillegg til at det er sentralt tema i IASA for å få større oppmerksomhet og forståelse for denne rollen.
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.