Skip to end of metadata
Go to start of metadata

6. oktober på Scotsman 18:00 - BYO - Bring Your Own Architectual challenges

Noe av det som gjør medlemsmøtene i IASA så interessante er den dialogen som oppstår når medlemme begynne å diskutere seg i mellom. Da oppstår det fantastiske motsetninger og enigheter. Det er det som gjør det så spennende og lærerikt.

Vi ønsker at alle skal komme til møtet og kunne ta med seg en problemstilling fra din hverdag og få luftet den i gruppen. Det trenger ikke være en lang og komplisert utredning, det kan være de enkleste spørsmål du vil ha diskutert eller det kan være mer kompliserte problemstillinger.

Vi stiller med et panel som sørger for å drive diskusjonen fremover og få fram synspunkter. Du kan også selv være med i panelet - vi bytter oss ut etterhvert som vi ser folk i salen med meninger om temaet. Ingen garanti kan gis om problemet blir løst, men vi lover å tenke grundig over dette og se det fra mange vinkler og gi tilbakemeldinger som kan være forløsende.

Vi ønsker samtidig å utfordre deg til å komme med dine innspill til andres utfordringer slik at også andre lærer noe av deg!

Kommer du? Ta med deg noe du grubler litt på og vi hjelper deg ? alle sammen !

Med vennlig hilsen
Børge og resten av styret.

Forslag til tema

  1. Hvordan lære organisasjoner distribuert systemutvikling? (CAP, Fallacies of distributed systems, mm - Welcome to an enterprise developer audience. )
  2. Hvordan lage en "socket" som kan kommunisere over flere kanaler sømløst og med automatisk fallover (http, p2p, lokalnett)
  3. Hva er rollen til en ESB?
  4. Hvilke egenutviklede rammeverk trenger man i 2010?
  5. Mobil arkitektur og eksisterende forretingssystemer
  6. Mobile "Slow transaction prosessing"
  7. Versjonering av WebService/WCF for "tykke" klienter og automatisk oppgradering av disse klientene

Påmelding

RSVP

0 people attending
Name Organization
There are no attendees registered for this event.
Labels:
year2010 year2010 Delete
medlemsmøte medlemsmøte Delete
leif leif Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.