Statusmøte 27102010

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Til stede

Ivar, Arne, Christian, Knut Johannes, Anders, OMA, Johannes, Rickard og OC (glemte jeg noen?)

Status påmeldinger

Påmelding: 298 totalt

  • 230 Vanlige
  • 40 Lyntalere (100)
  • 150 plasser max igjen å selge

Kapasitet

 1. Sette frist? Kommunisere frist: 1. november:
  • Tentativ frist 25. oktober
  • Informasjonstekst - Johs. har allerede endret.

Rickard: Scandinavian Agile: Workshops - BizValue game (2t)

 1. Konferansedeltakere:
  • Hva fylle OpenSpaces med?

Programkomite

 • OC, Rickard, Christian koordinerer møtetidspunkter, alle deltar på e-post
 • 110 - 115 forslag
 • Laste opp foredrag
 • Frist for første evaluerings/godkjenningsrunde: 25. oktober
 • Siste frist for lyntaler: 1. november

Markedsføring

 • 50 plasser igjen: Anders
 • Twitter, mail
 • TU, Digi, Cantara: OC

Markedsføring større selskaper

 • Avtale møteplass for utdeling av plakater
 • Få en kontaktperson, spre ordet
 • Trykke opp 50 nye plakater, basis: siste fra Sarah - OC trykker
 • Trykke opp 200 flyere, oppdateres siste fra Sarah (med siste sponsorer) - OC trykker
 • Lage visittkortformat av "flyer": Oddmund, Ruben, Eivind I, Sarah: OC sender forespørsel
  • enklere variant
  • visittkortformat
 • Brainstorme kontaktpersoner / selskaper på epost
 • Elevator pitch
  • Statens Vegvesen
  • Statoil
  • NAV
  • Posten (OC)
  • Skatteetaten (f.eks. Vidar Alvestad)

Studenter/Frivillige

 • Frivillige: 8
  • Steria stiller med to
  • 1170
 • OC lager informasjonsmail, sender invitasjon til: Torgeir Dingsøyr (NTNU/Sintef), Ole Hanseth (UiO), Tor-Morten Grønli (NITH), Stein Grimstad / Magne Jørgensen (Simula), navet@ifi, abakus@ntnu
 • Studenter: 10 studenter
  • 585
  • Informasjonsside (Få penger fra universitetet, antall plasser, etc)

smidig2010.no

  • Opplasting av slider - S3-konto? OMA lager bucket for slider. OC oppgraderer og konfigurerer
  • Lyntalesiden: Kommentarer må være synlige, Antall kommentarer, Mer caching, Bedre SQL
  • Kariannes liste

Diverse

 • Prøvesmake middag, Knut-Johannes koordinerer og skaffer folk til å delta på prøvesmaking(er)
 • Oppfølging Tandberg, Espen Berger eller Victor? Booke tekniker fra hotellet - Knut Johannes følger opp
 • Snodig mail fra Paypal, må følges opp. Skyldes addresseendring?
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.