Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Til stede

Ivar, Arne, Christian, Knut Johannes, Anders, OMA, Johannes, Rickard og OC (glemte jeg noen?)

Status påmeldinger

Påmelding: 298 totalt

  • 230 Vanlige
  • 40 Lyntalere (100)
  • 150 plasser max igjen å selge

Kapasitet

 1. Sette frist? Kommunisere frist: 1. november:
  • Tentativ frist 25. oktober
  • Informasjonstekst - Johs. har allerede endret.

Rickard: Scandinavian Agile: Workshops - BizValue game (2t)

 1. Konferansedeltakere:
  • Hva fylle OpenSpaces med?

Programkomite

 • OC, Rickard, Christian koordinerer møtetidspunkter, alle deltar på e-post
 • 110 - 115 forslag
 • Laste opp foredrag
 • Frist for første evaluerings/godkjenningsrunde: 25. oktober
 • Siste frist for lyntaler: 1. november

Markedsføring

 • 50 plasser igjen: Anders
 • Twitter, mail
 • TU, Digi, Cantara: OC

Markedsføring større selskaper

 • Avtale møteplass for utdeling av plakater
 • Få en kontaktperson, spre ordet
 • Trykke opp 50 nye plakater, basis: siste fra Sarah - OC trykker
 • Trykke opp 200 flyere, oppdateres siste fra Sarah (med siste sponsorer) - OC trykker
 • Lage visittkortformat av "flyer": Oddmund, Ruben, Eivind I, Sarah: OC sender forespørsel
  • enklere variant
  • visittkortformat
 • Brainstorme kontaktpersoner / selskaper på epost
 • Elevator pitch
  • Statens Vegvesen
  • Statoil
  • NAV
  • Posten (OC)
  • Skatteetaten (f.eks. Vidar Alvestad)

Studenter/Frivillige

 • Frivillige: 8
  • Steria stiller med to
  • 1170
 • OC lager informasjonsmail, sender invitasjon til: Torgeir Dingsøyr (NTNU/Sintef), Ole Hanseth (UiO), Tor-Morten Grønli (NITH), Stein Grimstad / Magne Jørgensen (Simula), navet@ifi, abakus@ntnu
 • Studenter: 10 studenter
  • 585
  • Informasjonsside (Få penger fra universitetet, antall plasser, etc)

smidig2010.no

  • Opplasting av slider - S3-konto? OMA lager bucket for slider. OC oppgraderer og konfigurerer
  • Lyntalesiden: Kommentarer må være synlige, Antall kommentarer, Mer caching, Bedre SQL
  • Kariannes liste

Diverse

 • Prøvesmake middag, Knut-Johannes koordinerer og skaffer folk til å delta på prøvesmaking(er)
 • Oppfølging Tandberg, Espen Berger eller Victor? Booke tekniker fra hotellet - Knut Johannes følger opp
 • Snodig mail fra Paypal, må følges opp. Skyldes addresseendring?
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.