Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Refleksjoner fra #WSOHCGN

 • veldig lite incentiv på å komme raskt i mål
 • de forskjellige verktøyene burde differensieres og mappes til software development (f.eks produkt(er), rammeverk, virksomhetsarkitektur, governance eller tilsvarende)
 • vinnerinstinktet bør økes og deltakerene bør måtte satse noe...
 • ingen store a-ha opplevelser
 • strategibiten av spillet ble liten/underutviklet
 • balansen team versus individ kom dårlig frem

Andre kommentarer

 • deltakerene var homogene og hadde i stor grad samme spillstrategi (ingeniører og arkitekter)
 • samlere
 • prosjektet hadde vært en katastrofe hvis det var blitt gjennomført som gruppen spilte..
 • markedstilpasse oppsettet til å reflektere det norske markedet, bl.a. ved å øke verdiene på å komme tidlig i mål
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
 1. Oct 13, 2010

  Another reflection from #WSOHCGN..

  What happens when you put 4 software engineers in a room to play a board game and they realize that they have forgot to bring a dice?

  • participant 1: draws his iPhone and concludes - all dice apps are expensive
  • participant 2: hits google with his laptop and concludes - its very hard to find a visual dice application for a laptop
  • participant 3: exits the room to look for a real dice without success
  • participant 4: draws his android phone and deliver a dice app in 50 seconds...

  Guess which one was me?

 2. Oct 13, 2010

  Enig i at strategibiten trenger en oppgradering. Man burde bli belønnet for å "skape verdi", sette mål som man må nå eller overgå. Det er et problem i IT-prosjekter at man glemmer å sette seg mål, og ikke minst sjekke om man oppnådde de mål som ble satt:

  http://www.dagensit.no/article1993848.ece