Skip to end of metadata
Go to start of metadata

html: Notify your Confluence administrator that "Bob Swift Software - HTML Plugin" requires a valid license. Reason: No license found for plugin with key: org.swift.confluence.html.

<HTML>
<HEAD>
<BASE HREF="http://puben.org.wstub.archive.org/juleol98.html">

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
<META NAME="author" CONTENT="Who made this page?">
<META NAME="owner" CONTENT="Who owns this page?">
<META NAME="description" CONTENT="What is this page about?">
<META NAME="keywords" CONTENT="What, words, describe, this, page?">
<META NAME="copyright" CONTENT="When did you make this page?">
<META NAME="contact_addr" CONTENT="who@madethispage.com">
<META NAME="rating" CONTENT="general">
<META NAME="robots" CONTENT="all">
<META NAME="GENERATOR" CONTENT="Mozilla/4.05 [en] (WinNT; I) [Netscape]">
<TITLE>Juleoel testen 1998</TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT="#000060" BGCOLOR="#FFFFFF">

<H1>
Den store Juleøl testen '98:</H1>

<H2>
Fredag 13. November</H2>
På denne redselens dag reiste Kjetil hjem til Bergenstraktene og
var førstemann på galeien, vel vitende om at resten av ALK
følger hans eksempel, nemlig å teste årest juleøl
første helg etter release!! Det måtte jo gå slik det
som oftest gjør ...

<P>Totto, Bård, Eirik, Marius, Odd og Endre aktiverte sine smaksløker
på lørdagen, og hadde et Fenalår attåt.

<P>Arild måtte se seg nødt til å utsette testen til
påfølgende helg, men fikk med seg noen specimener av Carlsberg
og Tuborgs juleøl fra Danmark. Kjetil og Stian måtte jo assistere
Arild med dette brygg, sammen med de norske ekvivalenter, dermed en revidert
utgave av testen for noen (merk: det er førsteinntrykket som er
gjeldende).
<BR> 
<H2>Litt om reglene våre: </H2>
Vi har i år, for første gang brukt vekting av
stemmegivere. Dette fordi vi i år har hatt med flere nye deltakere, samt
at noen i fjor stilte med klasse 2 / D type juleøl. Øl i denne
klassen er ikke godtatt som testmateriale. Nye personer og personer som
har prøvd seg med klasse 2 vektes dermed bare halvparten så mye som de som
har dokumentert at de vet hva testen handler om. Viser de som er vektet
innsikt og forståelse vil vi flytte dem opp til full vekting ved neste
test.

<H2>
Resultater totalt sett:</H2>

<TABLE BORDER COLS=12 WIDTH="68%" >
<TR>
<TD>Vekt</TD>

<TD>
<CENTER> 1</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>1</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>1</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>1</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>0.5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>0.5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>0.5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>0.5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>0.5</CENTER>
</TD>

<TD></TD>

<TD></TD>
</TR>

<TR>
<TD><B>Type</B></TD>

<TD>
<CENTER><B>Kjetil</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>Totto</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>Eirik</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>Bård</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>Arild</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>Marius</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>Odd</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>Endre</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>Stian</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>Snitt</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>Antall stemmer</B></CENTER>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD><B>Aass</B></TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>6</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5 </CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>2</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>4,31</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>9</CENTER>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD><B>Akershus</B></TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>2</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>1</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>2,33</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER> 6</CENTER>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD><B>Borg</B></TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3 </CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4 </CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>4,08</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER> 9</CENTER>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD><B>CB</B></TD>

<TD>
<CENTER>2</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>2</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>2</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>2</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>2,45</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER> 7</CENTER>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD><B>Dahls</B></TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>2 </CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>2</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>3,38</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER> 9</CENTER>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD><B>Frydenlund</B></TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>3,82</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER> 7</CENTER>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD><B>Hansa</B></TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>5,00</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER> 9</CENTER>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD>"<B>Låret</B>"</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER> </CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>- </CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>4,13</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER> 5</CENTER>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD><B>Mack</B></TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>2</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>3,85</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER> 9</CENTER>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD><B>Ringnes</B></TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>2</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>3,31</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER> 9</CENTER>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD><B>Fredrikstad</B></TD>

<TD>
<CENTER>2</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>2</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>2</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>2,00</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD><B>Schous</B></TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>4,33</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD><B>Tuborg</B></TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>3,25</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD><B>Carlsberg</B></TD>

<TD>
<CENTER>4</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>5</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>-</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>4,00</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER>3</CENTER>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD><B>Antall</B>
</TD>

<TD><CENTER>12</TD>
<TD><CENTER>11</TD>
<TD><CENTER>11</TD>
<TD><CENTER>10</TD>
<TD><CENTER>10</TD>
<TD><CENTER>11</TD>
<TD><CENTER>9</TD>
<TD><CENTER>10</TD>
<TD><CENTER>10</TD>
<TR>
<TD><B>Totalt</B></TD>

<TD>
<CENTER><B>3,58</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>3,73</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>3,73</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>3,80</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>3,70</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>4,27</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>3,44</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>3,40</B></CENTER>
</TD>

<TD>
<CENTER><B>3,50</B></CENTER>
</TD>

</TABLE>
 
<BR>Kommentarer som må med:
<UL>
<LI>
Marius hadde ikke drukket ordentlig øl på over to måneder
før testen</LI>

<LI>
Bård gir karakter 1 siden 0 ikke er tilgjengelig på en terning</LI>

<LI>
Odd liker ikke Fenalår, og strykes fra denne del av testen</LI>

<LI>
Carlsberg hadde den beste jule-etiketten!</LI>
</UL>
 
<CENTER>
<H3>
Testens vinnere!</H3></CENTER>

<CENTER><TABLE BORDER=20 >
<TR>
<TD VALIGN=BOTTOM ROWSPAN="2">
<H2>
Schous </H2>
</TD>

<TD>
<H2>
Hansa </H2>
</TD>

<TD ROWSPAN="3">
<H2>
Aass </H2>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD>5,00</TD>
</TR>

<TR>
<TD>4,33</TD>

<TD></TD>
</TR>

<TR>
<TD></TD>

<TD></TD>

<TD>
<CENTER>4,31</CENTER>
</TD>
</TR>
</TABLE></CENTER>

<HR>
<H2>
Diverse:</H2>
ALK-hilsen,

<P>Kjitta-98
<BR>--
<H2>
Deltakere:</H2>
Totto, Bård, Kjetil, Arild, Eirik, (Odd, Endre, Marius, Stian)
<BR>
</BODY>

<SCRIPT language="Javascript">
<!--

// FILE ARCHIVED ON 20050204014649 AND RETRIEVED FROM THE
// INTERNET ARCHIVE ON 20101109202849.
// JAVASCRIPT APPENDED BY WAYBACK MACHINE, COPYRIGHT INTERNET ARCHIVE.
// ALL OTHER CONTENT MAY ALSO BE PROTECTED BY COPYRIGHT (17 U.S.C.
// SECTION 108(a)(3)).

var sWayBackCGI = "http://web.archive.org/web/20050204014649/";

function xResolveUrl(url)

Unknown macro: { var image = new Image(); image.src = url; return image.src; }

function xLateUrl(aCollection, sProp) {
var i = 0;
for(i = 0; i < aCollection.length; i++) {
var url = aCollection[i][sProp]; if (typeof(url) == "string") {
if (url.indexOf("mailto:") == -1 &&
url.indexOf("javascript:") == -1
&& url.length > 0) {
if(url.indexOf("http") != 0)

Unknown macro: { url = xResolveUrl(url); }

url = url.replace('.wstub.archive.org','');
aCollection[i][sProp] = sWayBackCGI + url;
}
}
}
}

xLateUrl(document.getElementsByTagName("IMG"),"src");
xLateUrl(document.getElementsByTagName("A"),"href");
xLateUrl(document.getElementsByTagName("AREA"),"href");
xLateUrl(document.getElementsByTagName("OBJECT"),"codebase");
xLateUrl(document.getElementsByTagName("OBJECT"),"data");
xLateUrl(document.getElementsByTagName("APPLET"),"codebase");
xLateUrl(document.getElementsByTagName("APPLET"),"archive");
xLateUrl(document.getElementsByTagName("EMBED"),"src");
xLateUrl(document.getElementsByTagName("BODY"),"background");
xLateUrl(document.getElementsByTagName("TD"),"background");
xLateUrl(document.getElementsByTagName("INPUT"),"src");
var forms = document.getElementsByTagName("FORM");
if (forms) {
var j = 0;
for (j = 0; j < forms.length; j++) {
f = forms[j];
if (typeof(f.action) == "string") {
if(typeof(f.method) == "string") {
if(typeof(f.method) != "post")

Unknown macro: { f.action = sWayBackCGI + f.action; }

}
}
}
}

//-->
</SCRIPT>

</HTML>

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.