Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mot høsten har vi en rekke potensielle tema på plakaten, og styret vil veldig gjerne ha din input. Det vi jobber med akkurat nå er en kveld dedikert til diskusjoner rundt standard software stacks og platform software. Hva er arkitektens forhold til bruk av hyllevare kombinert med, eller som erstatning for skreddersøm?

Vi har også tenkt å forsøke å få til en sesjon på arkitekturspørsmål relatert til arbeidsflyt og prosessorkestrering. Hvem har klart å hente ut en betydelig ROI i automatisering av arbeidsprosesser ved bruk av genial softwarearkitektur? Hva er de største utfordringene med å implementere denne type systemer? Hvordan passer dette inn med SOA?

Mot slutten av året, nærmere jul, jobber vi med å få fram skrekkhistorier og andre software-urban-legends relatert til arkitektur. Har du en morsom eller tragisk historie om softwarearkitektur eller prosjekter så kan dette være møtet å fortelle om dette på

Hva vil du høre om?

Styret jobber med å komme opp med forslag til emner for høstmøtene. Vi har en tentativ datoplan klar for de som ønsker å holde av kveldene for faglig input:

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
 1. Jun 09, 2009

  Omskriving av løsninger til ny teknologi er det mange som driver med for tiden.

  Flere har ytret ønske om et IASA møte om det - så på vegne av de sender jeg inn denne forespørselen.

  Aktuelle omskrivingsproblemstillinger kan være:

  • Fra stormaskin til det vi driver med i dag
  • Fra proprietær klient/tjener til det vi driver med i dag
  • Fra første generasjons java/.Net løsninger til det vi driver med i dag
  • Teknologi orienterte problemstillinger
  • Kompetanseorienterte problemstillinger
  • Driftsmessige problemstillinger
  • Personalmessige problemstillinger
  • Og ikke minst arkitekturmessige problemstillinger (det har vært en viss utvikling de siste 20 årene...)