Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arkitektur begrepet har fått en del kritikk i det siste - noe jeg tror er en funksjon av en del maktmisbruk blant folk som har kalt seg arkitekter og innføring av smidige praksiser som blant annet har ført til raske leveranser i mange tilfeller uten å ta hensyn til arkitektur.

Kan det dermed være slik at vi egentlig ikke trenger arkitektur? At vi klarer oss bedre uten? Noen har til og med tatt til orde for å kvitte oss med IT-avdelingen og flytte IT-kompetansen ut til forretningssiden, slik at vi kun trenger å forholde oss til taktiske beslutninger utifra hva hver enkelt trenger her og nå?

Håper noen ser ironien i dette, og ser at det faktisk kan ha noe for seg å tenke helhetlig arkitektur; både på strukturen i hver løsning og på tvers av en virksomhet.

Men hvorfor er egentlig det viktig? Det er blitt kommentert at mange smidige prosjekter i praksis fokuserer lite på arkitektur. Det er ikke noen regler eller bøker som sier at det skal være slik, men mange miljøer erfarer at det blir slik. Konsekvensen er at nye rammeverk, teknologier og moduler ofte innføres ukritisk i ethvert utviklingsprosjekt. Konsekvensen av dette igjen er at forvaltningskostnader og driftskostnader bare øker i omfang, i mange steder tilsynelatende uten kontroll. Min hypotese er at slike kostnader ikke tas hensyn til når man tar teknologivalg i prosjekter.

Vi er forsåvidt vant til slike holdninger fra de fleste utviklingsprosjekter. Man får belønning for å levere, men ikke nødvendigvis for å sikre rasjonell og effektiv forvaltning. Det er det jo andre som gjør...;->. I smidige prosjekter er det en risiko for at denne effekten blir enda større, med sterk fokus på hyppige leveranser. I teorien leveranser med verdifokus, men jeg frykter at man ikke tar hensyn til forvaltningskostnaden, og dermed ikke gjør en riktig kost/nytte vurdering når man prioriterer oppgaver i iterasjonen.

Må det være slik?

Har det verdi å tenke på arkitektur som sikrer rasjonell og effektiv forvaltning, som igjen sikrer endringsmuligheter?

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
 1. Jun 15, 2009

  For å begynne et sted:

  Arkitektur begrepet har fått en del kritikk i det siste - noe jeg tror er en funksjon av en del maktmisbruk blant folk som har kalt seg arkitekter og innføring av smidige praksiser som blant annet har ført til raske leveranser i mange tilfeller uten å ta hensyn til arkitektur.

  Her erfarer jeg at det store problemet ikke er maktmisbruk men mangel på ansvarliggjøring/feedback loop. og uten læring, så blir avstanden mellom utvikler/prosjekt og arkitekt fort stor og uoverkommelig...

  Kan det dermed være slik at vi egentlig ikke trenger arkitektur? At vi klarer oss bedre uten?

  Jeg kan tildels være enig i at vi ikke har vært flinke som bransje til å prioritere de egenskapene med arkitektur/løsning som har vært viktige for verdien av systemet fremover. Men alternativer er å konkludere at det er umulig... Jeg har sett nok eksempler hvor det har fungert til å gi opp... Jeg tror heller på læring og det erkjennelsen av at systemer og arkitekturer gror, ikke skapes... og spesielt så bør man som arkitekt sikre på å lage en god port eller cognac som er bedre om 10-20 år enn den er på lanseringstidspunktet.

  (mere ved en seinere annlednig ... nå står en 40 år tawny på bordet.. )

 2. Jun 16, 2009

  Vi trenger arkitektur, men ingen prosjekter er like. Derfor er feedback loop veldig viktig. BTW jeg har veldig sansen for Hjælpekunst av Søren Kierkegaard

  Hvis en arkitekt mener at han vet løsningen på alle utfordringer uten å jobbet med både forretningsområdet og aktuelle teknologer tidligere kan det være fare på ferde. Det samme gjelder om arkitekten forsøker å løse nye problemer med løsninger for tidligere prosjektyer. For å kunne bidra til en hensiktsmessig arkitektur må arkitekten lytte til forretningssiden og brukerne, og så søke løsninger ut ifra de krav og forretningsplaner som foreligger. Ulike prosjekter vil rimeligvis ha ulike krav.

  Vi (IT-bransjen) mangler begreper for tydelige arkitekturstiler, og ikke bare hypede begreper. Kanskje ikke så rart siden vi er ung bransje, men det vil hjelpe arkitekten, eiere (og i noen tilfeller brukerne) om man kan snakke om de samme tingene med felles forståelse. Arkitektens rolle bør defineres ut ifra de utfordringer man ser ift forretningsmessig og tekniske utfordringer.

  Her på Cantara Wikien er meningsutveksling og dokumentasjon rundt arkitekturstiler og arkitektroller godt i gang, så da er det kanskje håp?

  1. Sep 23, 2009

   Feedback loop: