Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det kan være nyttig med et nyansert syn og diskusjon rundt virksomhetsarkitektur - da interessen synes å være økende i enkelte miljøer. Er det så luftig som enkelte utviklere hevder det er, eller har det faktisk noe for seg? Kan det brukes til styring?

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.