Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Momenter

  • data-eierskak (OpenData folk?)
  • ukontrollert trykk (elastitikk)
  • frigjorte data
  • tjenestekvalitet
  • datakvalitet

Ressurser

  • Yr
  • Kartverket
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.