Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History

Dette er International Association of Software Architects, Norway Chapter (IASA Norge) sin Wiki. Her er det informasjon og detaljer om IASA Norge sine aktiviteter, faglige diskusjoner, publiserte artikler og presentasjoner. Registrer deg på wikien og bli med å skape bedre arkitekter Vi arrangerer månedlige fagmøter som er åpne for alle - det er bare å registrere seg på siden for møtet og stille opp. Gratis adgang.

[IASA Norge Manifest]

Møter

  • [IASA-medlemsmøte 2011-03-02 - HTML5 - muligheter og konsekvenser fra et arkitekturperspektiv]

Møtene er åpne for alle - vi ser gjerne at folk registrerer seg på siden for møtet - hvor detaljer om tid og sted vil bli annonsert. Det er bare å møte!


Medlemsmøter

Twitter buzz on #iasa

Could not retrieve http://search.twitter.com/search.atom?q=%23iasa - Page not permitted. Gone
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.