Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Dato: Onsdag 18. November 2009. 18:00-21:00
 • Sted: Scotsman
 • Tema: Arbeidsflytarkitekturer
 • Twittertags: #iasa #wf-arch

Invitasjon

Denne gangen settes vi fokus på et tungt belastet område av arkitekturfaget; Arbeidsflyt. Opp gjennom årene har "prosess-fokus", BPEL, BPO og BPM gått igjen mens produkter har blitt hypet opp og hypet ned igjen. Samtidig fortsetter prosess-, og arbeidsflytseffektivisering å være et sørgelig lite utnyttet verdiskapningsområde.

På dette møtet henter vi frem noen konkrete prosjekterfaringer og caser, samt ser på ny teknologi og på hvordan vi arkitekter kan bidra til reell og betydelig verdiskapning gjennom arkitekturer som understøtter endringsdyktige, selvbetjente og effektiviserende arbeidsflytsimplementasjoner.

Foreløpig har vi fått 4 bidrag; Mads fra Puzzlepart, Helle og Elin fra Computas og Shiraz fra Avenir vil bidra med sine erfaringer. Vi har plass til og ønsker flere. Vil du bidra? Ta kontakt med IASA styret

Agenda

Lyntale: Gartners syn på BPMS

Speaker: Elin Kindingstad, Computas
Abstract: En BPMS er et verktøy for å få til eksekverbare prosesser og arbeidsflyt. Elin forteller hvordan Gartner definerer en BPMS, hva denne familien produkter kan brukes til og fordeler og ulemper ved å bruke dem.

Lyntale: Forretningslogikk med arbeidsflyt

Speaker: Bhaiji Shiraz Ali, Avenir

Abstract: Hvordan bruke arbeidsflyt til å implementere foretningslogikk - erfaringer fra nve prosjektet

"250 Selvbetjente & smidige arbeidsflyter med reell verdi innen 3 år?"

Speaker: Mads Nissen, Puzzlepart
Presentasjon
Abstract: Vi abstraherer arbeidsflyt og setter det inn i en menneskeorientert portalkontekst. Vi ser på noen eksempler på tilgjengelig teknologi, og hvordan man setter opp regnestykket for å realisere en reell gevinst med en effektiv arbeidsflytsarkitektur. Vi går gjennom:

 • Begreper
 • Verdirealisering med arbeidsflytsarkitektur
  • Måleparametre eksemplifisert
  • Kategorisering for effekt og lønnsomhet
 • Portalcontainer som arbeidsflytsdriver
 • Arkitektureksempel
 • Teknologivalg
 • (Positive) Bivirkninger

Vi forsøker å belyse temaet fra forretning & verdirealisering til eksemplifisert teknologi basert på Microsoft Sharepoint i sammenheng med WebSphere Process Server.

MATS - et arbeidsoppgavesystem bygget på FrameSolution fra Computas

Speaker: Helle Frisak Sem, Computas
Abstract: Arbeidsflytsrelatert sesjon/case study/teknologisample.

MATS - Mattilsynets tilsynssystem - er et arbeidsoppgave- og prosessorientert system bygget på FrameSolution fra Computas, der både eksterne og interne brukere får nødvendig støtte og tilpasset funksjonalitet for å utføre oppgavene faglig korrekt og med høy kvalitet. Et viktig effektmål for prosjektet har vært å gjøre Mattilsynets arbeidsutførelse enhetlig. Mattilsynet arbeider med vidt forskjellige problemstillinger og deler av virkeligheten, og dette har gitt spesielle utfordringer mht modellering av domenet og arbeidsprosess- og oppgavestøtte. Det har vært hensiktsmessig å se nøye på hvor skillet mellom modellering og data skulle gå og hvordan generell oppførsel kan bruke data, kodeverk og generaliserte modellobjekter til å fremtre tilpasset overfor brukeren. I dette foredraget vil jeg gå inn på hva slags teknikker vi har brukt for å kunne bruke samme modellering og oppgavestøtte på vidt forskjellige områder innenfor Mattilsynets forvaltningsområde.

Panel / Open Space

 • Hva er de største utfordingene med å lykkes med arbeidsflytsmotorer?
 • Er visjonen om selvbetjente arbeidsflytsdefinisjoner en uoppnåelig visjon?
 • B2C Arbeidsflytsscenarier?

Påmelding

RSVP

0 people attending
Name Organization
There are no attendees registered for this event.

Twitter feed fra møtet

Could not retrieve http://search.twitter.com/search.atom?q=%23iasa+%23wf-arch&since=2009-10-14 - Page not permitted. Gone
Labels:
medlemsmøte medlemsmøte Delete
year2009 year2009 Delete
slides_missing slides_missing Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
 1. Nov 16, 2009

  Er "Simplicity" den neste store trenden innen BPM? : Forrester blog