Analysis Services er nå to ulike tjenester, hvilken skal jeg benytte?

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Analysis Services er nå to ulike tjenester, hvilken skal jeg benytte?

Kort Beskrivelse:
Sanntidsdatavarehus med store datamengder. Hvordan benytte Analysis Services til å understøtte rappotering på store datavarehus. Når skal man benytte SSAS Tabular og når skal man benytte SSAS Multidimensional.

Format:
Foredrag, 45 min.

Forventninger fra deltagere: Alle med interesse for det siste innen Microsoft BI.

Foredragsholder:
Tommy Strandvold, Platon

Labels:
presentasjon presentasjon Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.