Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Information wants to be free" heter det. Dette gjelder spesielt når det er lovpålagt at informasjonen skal være allment tilgjengelig. Desverre holdes informasjonen innelåst i alt fra papirfengsler til Word dokumenter og proprietære formater. Offentlige institusjoner holder kortene tett til brystet, de er redde for hva som skjer hvis dataene settes fri. Forskning kan bli misforstått, rapporter kan inneholde personinformasjon med mer.

Øystein Jakobsen har lobbyet for frislipp av data i en årrekke både fra privat og offentlig sektor, og ønsker å dele sine erfaringer. Foredraget er rettet mot alle som gjerne skulle sett mer og bedre offentliggjøring av informasjon - og ikke minst ønsker å gjøre noe med det!

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.