Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Holder de ord er en nystartet organisasjon som skal publisere stemmedata fra Stortinget på web og som åpne data. Som en del av en internasjonal trend, samarbeider de med lignende websider i bla. Polen og England. Ingrid Oline Skeide Ødegaard skal her presentere den norske utgaven og utviklingen mot automatisert datadrevet oppfølging av politiske løfter som akkurat nå er under utvikling!

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.