Lenket data og spørbare data - er fem stjerner bra nok?

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Innhold:

  • The "Linked Open Data Cloud" med noen eksempler på data som ligger der
  • Kort om RDF: Tripler og URIer
  • Hva er LOD? Hvordan fungerer "lenking" - navigering mellom datakilder?
  • Kort om SPARQL: Spørringer som i en relasjonal DB
  • Utfordring: Kombinere den www-aktige skalerbarheten av LOD med et sterkt spørrespråk som SPARQL

Foredraget holdes av Dr. Martin Giese fra Universitetet i Oslo

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.