Skip to end of metadata
Go to start of metadata

La oss se på hvordan vi modellerer en adresse.

Hensikten med denne analysen er ikke å si at alternativ a er bedre enn alternativ b, men å gi en forståelse på at det finnes flere alternativer og at man kan velge det alternativet som passer den oppgaven man skal løse.

Domenestruktur:

3.nf RDBMS / Object strukture

Beskrivelse:

Vi lager adresse som 3 normalform databasestruktur med tabeller for gatenavn, gatenummer, postnummer, poststed og muligens gårs og bruksnummer samt tilhørende oppslag mot "standard kodeverk" som f.eks gyldige poststed.

Egenskaper Score (0-10)

 • Nærhet til det virkelige liv: 8 (Meget god mapping til det opplevde daglige liv, men det er noen underliggende regler/unntak som de fleste mennesker ikke kjenner)
 • Konsistens: 9 (Kan ikke bli 10, siden domenet i seg selv ikke er 100% konsist)
 • Endingsevne: 3 (støtter godt endringer i kodeverk, men knekker helt sammen hvis man begynner med f.eks utenlandske adresser..)
 • Ytelse: 3 (rene oppslag medfører flere joins i database, endringer medfører flere skriveoperasjoner håndtert av en overhengende transaksjon som reduserer ytelse og muligheter for parallisme)
 • Skalering: 2 (sterk kobling mellom delene i strukturen og sterk kobling til persistens og konsistens reduserer mulighetene for både horisontal og vertikal skalering)
 • Brukseffektivitet: 7 (Normale brukstilfeller mot domeneobjekter basert på denne strukturen er enkelt og naturlig i de fleste programmeringssspråk (OO språk).

Domenestruktur:

Semistrukturert aggregat / Compound strukture

Beskrivelse:

Vi lager adresse et semi-strukturert aggregat med elementer for gate og sted.

Egenskaper Score (0-10)

 • Nærhet til det virkelige liv: 6 (Rimelig god mapping til det opplevde daglige liv, men det er noen underliggende regler/unntak som de fleste mennesker ikke kjenner)
 • Konsistens: 4 (Kan inneholde ugyldige kombinasjoner
 • Endingsevne: 8 (Vil enkelt kunne endres og utvides til ikke-trivielle adresser som gyldige unntak i Norge eller utenlandstke adresser)
 • Ytelse: 6 (Raske oppslag, endringer vil kunne medføre flere skriveoperasjoner håndtert av en overhengende "transaksjon" men uten låsing)
 • Skalering: 7 (løs kobling mellom delene i strukturen og løs kobling til persistens og konsistens gir store muligheter for både horisontal og vertikal skalering)
 • Brukseffektivitet: 5 (Normale brukstilfeller mot domeneobjekter basert på denne strukturen er greit nok i de fleste programmeringssspråk (OO og ikke-OO språk).
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.