Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deltakere

Technebies: Gunnar og Stainar
CV-Partner: Erling og Nicolai
Cisco: Olve
Altran: Leon, Bård og Totto

Hva brukes slikt til...

  • kort gjennomgang av de vanligste bruksområdene

Øving 1 - Hvordan vil "optimal" bruk se ut...


Øving 2: Hvordan ser utkast til bottom-up domenemodel for "evne"-elementet u

-------
Notater fra øvingene m.m.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.