Brainstorm-Blås i smidige team, jeg vil ha smidige applikasjoner

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Blås i smidige team, jeg vil ha smidige applikasjoner

Foreslått foredragsholder: Bård Lind

 • Basisting som må på plass
  • Nivået på automatiserte tester ligger der at man stoler 100% på testene. Hvis alle kjører så kan app prodsettes.
  • Automatisering av deployment
  • Overvåkning
  • God logging slik at man kan rette feil raskt
  • God overvåkning av feillogger slik at man får beskjed raskt.
 • Måle bruk og bruksmønster til en feature.
  • Underlag for å si noe om man traff markedet eller ikke.
  • Underlag for å fjerne funksjonalitet.
  • Underlag for å velge hvilke features man vil investere i å videreutvikle og forbedre.
 • Måle responstid (og evt. throughput)
  • Varsle hvis en for stor andel får dårlig brukeropplevelse pga. høy last eller annet.
 • Teknikker (både arkitektur, design og programmering) som muliggjør trygg og effektiv sletting
 • Mulig å oppgradere uten å ta ned tjenesten

Flere momenter som er viktige?

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.