Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History

Dette er IASA Norges Wiki.

Medlemsmøter i 2009: (og tentative temaområder)

 • [Mars] - Arkitekturprinsipper og Axiomer
 • April - Kompleksitet - Hvordan sikre at en IT arkitekt ikke skaper flere problemer enn han/hun løser
 • [Mai] - sommerfest - Systemstrategier
 • [September] - Virksomhetsarkitektur, verdiskapende eller tankespill?
 • [Oktober] - Alt en arkitekt trenger å vite om skyene..
 • [November] - Læring, nøkkelen for suksess med arkitektur?
 • [Desember]

Styret i IASA Norge:

 • Totto (Cantara)
 • Lars Arne Skår (Miles)
 • Shiraz Bhaiji (Avenir)
 • Tore Vestues (Objectware)
 • Arne Jørgensen (Sharepoint)
 • Leif Auke
 • Mads Nissen (Puzzlepart)

[Styremøter]

Se også http://www.iasa.no

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.