Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva er arkitektens ansvar?

Tid/Sted

  • 22. April, 18:00-21:00
  • Scotsman

Invitasjon

Teamet for April-møtet vil være "Hva er arkitektens ansvar?" - delvis inspirert av http://97-things.near-time.net/wiki/97-things-every-software-architect-should-know-the-book i tillegg til at det er sentralt tema i IASA for å få større oppmerksomhet og forståelse for denne rollen.
Vi har fått på plass mange lyntaler som presenterer ulike perspektiver på arkitekt rollen. Etter lyntalene åpner vi opp for open space diskusjoner.

En erfaring endel har gjort seg er at mange som har fått tildelt arkitekt rollen har sviktet såpass til de forventninger som er skapt at mange har fått et anstrengt forhold til rollen og arkitektur begrepet. I tillegg har de positive effektene med smidig utvikling gjort at arkitektur oppgavene har kommet enda mer i skyggen og i en viss grad blitt oppfattet som stående i veien for effektiv utvikling av IT-løsninger.

Fra å være en hedersbetegnelse og en rolle mange aspirerer til, er det mange som nå stiller spørsmålstegn til om det i det hele tatt har noe for seg. Har vi fått arkitekter som skaper mer problemer enn de løser?

Samtidig så mener vi at med dagens kompleksitet i de fleste virksomheters systemlandskap er arkitekt rollen viktigere enn noensinne. Mange virksomheter har så ressurskrevende forvaltning og så komplekst systemlandskap at det er en stor utfordring å frigjøre midler og ressurser til å utvikle nye løsninger. I tillegg at det ofte er en stor utfordring å innføre et nytt system som øker kompleksiteten ytterligere. Vi trenger noen som kan partisjonere og forenkle den kompleksiten som har utviklet seg for å redusere risiko og gjøre systemlandskapet mer håndterbart i forvaltning og drift. Er vi så fokusert på leveranser at vi har glemt å ta hensyn til arkitektur og forvaltning?

Velkommen til møtet 22.april kl. 1800 på Scotsman. Det faglige er gratis - ølen må du betale for.

Vennligst meld dere på nedenfor, slik at vi får oversikt over hvor hvem som kommer.

Program

1800 - Velkommen - kjøp en øl hvis du vil
1815 - ca. 1945 - Lyntaler

Tittel Lyntaler
Det er da ikke så vanskelig Leif Auke, Connor
What does an architect need to know Børge Hansen, Microsoft
The responsibility of Getting the Concept Right Jason Baragry, Sun
Arkitekt - motivator eller regel-leverandør? Bård Lind, Objectware
Hvilke problemer som virksomhetsarkitektur addresserer Alf Johannessen, Cap
Vær-varsom plakaten for arkitekter Johannes Brodwall, Steria

1945 - Pause - gjerne en ny øl og litt snacks for den påfølgende diskusjonen
2000 - og utover; open space diskusjoner. Temaer velgere dere selv - lyntalene er et godt utgangspunkt

Open Space

Tema Foreslått av
[Vær varsom plakaten for arkitekten] Johannes Brodwall
Arkitektrollen og valg av lederstil - Avgjørende for suksess? Mads Nissen
Polarisering av arkitekter, resultat av frustrasjon eller nyttig virkemiddel? Totto
[Hvordan kan vi balansere tid brukt til design og sikring av at løsningen følges?] Bård
Hvorfor bygger vi igjen i siloer? Lars Arne
[YAGNI !? - 70% er bare waste allikevel - Agile architecture]  
[Hva er arkitekten mer enn en ledende utvikler?]  
[IASA som sådan - hvordan skal vi fungere?]  

Deltakerliste

Labels:
medlemsmøte medlemsmøte Delete
year2009 year2009 Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
  1. Apr 23, 2009

    Når presentasjonene utføres på to skjermer og publikum sitter delt i salen ville det vært bra med mikrofon slik at også publikum som taler har ryggen til hører godt hva som sies..