Møtearkiv

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Medlemsmøter 2012

Page: 2012-04-18 - New powers at your fingertips (Graph databases in action with Neo4J) (ORG: OSWA Norge Wiki) — What's the excitement around Neo4J all about? Fun, values and lessons learnt from retrofitting Neo4J into the Telenor middle-ware
Labels: medlemsmøte, year2012

Medlemsmøter 2011

Page: 2011-04-11 - Architecting Wicked Problems (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: medlemsmøte, year2011
Page: 2011-05-05 - Architecture Support for Testing (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: year2011, medlemsmøte
Page: 2011-03-02 - HTML5 - muligheter og konsekvenser fra et arkitekturperspektiv (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: year2011, medlemsmøte

Medlemsmøter 2010

Page: IASA-medlemsmøte 2010-01-13 - Hvorfor konvertere noe til ny teknologi når det virker? (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: medlemsmøte, year2010
Page: IASA-medlemsmøte 2010-02-18 - Opplæring av arkitekter (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: medlemsmøte, year2010
Page: IASA-medlemsmøte 2010-10-06 - Bring your Own Architectural Challenge (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: year2010, medlemsmøte, leif
Page: IASA-medlemsmøte 2010-05-10 - Integrasjon (Communities in Action 2010 architecture track) (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: medlemsmøte, year2010
Page: IASA-medlemsmøte 2010-04-18 - Sikkerhet i arkitekturarbeidet (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: medlemsmøte, year2010
Page: IASA-medlemsmøte 2010-04-15 - Introduksjon til virksomhetsarkitektur (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: medlemsmøte, year2010
Page: IASA-medlemsmøte 2010-09-01 - Nettskyen i praksis - kan skyen hjelpe oss ut av gjørma? (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: year2010, medlemsmøte

Medlemsmøter 2009

Page: IASA-medlemsmøte 2009-10-14 - noSQL (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: medlemsmøte, year2009
Page: IASA-medlemsmøte 2009-11-18 - Arbeidsflytsarkitekturer (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: medlemsmøte, year2009, slides_missing
Page: IASA-medlemsmøte 2009-09-16 - avlyst! (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: medlemsmøte, year2009
Page: IASA-medlemsmøte 2009-06-24 - Laws for project architects (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: medlemsmøte, year2009
Page: IASA-medlemsmøte 2009-12-16 - My worst day as a software architect (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: medlemsmøte, year2009
Page: IASA-medlemsmøte 2009-05-28 - Hva er egentlig "skyen", og hva betyr det for oss arkitekter? (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: medlemsmøte, year2009
Page: IASA-medlemsmøte 2009-04-22 - Hva er arkitektens ansvar? (ORG: OSWA Norge Wiki) — Teamet for April-møtet vil være "Hva er arkitektens ansvar?" - delvis inspirert av http://97-things.near-time.net/wiki/97-things-every-software-architect-should-know-the-book i tillegg til at det er sentralt tema i IASA for å få større oppmerksomhet og forståelse for denne rollen.
Labels: medlemsmøte, year2009
Page: IASA-medlemsmøte 2009-05-23-25 - Architects in deep water... (GeekCruise) (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: medlemsmøte, year2009

Presentasjoner

Page: 80-20 regelen for prosjektarkitekter (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.06.24 - Bård Lind
Labels: presentasjon, year2009
Page: 250 Selvbetjente & smidige arbeidsflyter med reell verdi innen 3 år (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.11.18 - Mads Nissen
Labels: presentasjon, presentation, year2009, slides_missing
Page: Bruk av STRIDE metode for sikkerhetsanalyse (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-02-18 Fornavn.etternavn>
Labels: presentation, presentasjon, year2010
Page: På tide å kaste ut relasjonsdatabasen (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.10.14 - Trond Arve Wasskog
Labels: presentasjon, year2009
Page: BBS 20 prosent NoSQL (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.10.14 - Bjørn Nordlund og Hans-Petter Vadseth
Labels: presentasjon, year2009
Page: Det intuitivt riktige er ofte feil (ORG: OSWA Norge Wiki) — 13.01.2010 - Niklas Bjørnerstedt
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Page: NVE -Bruk av Arbeidsflyt til å Implementere logikk (ORG: OSWA Norge Wiki) — DATO - Shiraz Bhaiji
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Page: Realisering av SSO på tvers av applikasjoner og organisasjoner (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-02-18 Jon.Arild.Tørresdal>
Labels: presentation, presentasjon, year2010
Page: Hva er en BPMS? (ORG: OSWA Norge Wiki) — <Beskrivelsestekst her>
Labels: presentasjon, presentation, year2009
Page: Identity Access Management - infrastruktur, overlevering og driftssettingsplanlegging (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-02-18 Ragna.Fossen>
Labels: presentasjon, presentation, year2010, sikkerhet
Page: Galls Lov og Erstatningsprosjekter (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-01-13 Johannes.Broadwall>
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Page: Talks from IASA Geek Cruise (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: presentasjon, year2009
Page: The responsibility of Getting the Concept Right (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.04.22 - Jason Baragry
Labels: presentasjon, year2009
Page: Arkitekt - motivator eller regel-leverandør? (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.04.22 - Bård Lind
Labels: presentasjon, year2009
Page: Reports on teaching and learning architecture (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-02-18 Fornavn.etternavn>
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Page: Cloud Psychology - hvordan realisere smarte løsninger (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: presentasjon, architecture, presentation, year2010
Page: Training to become a software architect - Thoughts and reflections (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2010-02-18 Erik Drolshammer
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Page: Det er da ikke så vanskelig (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.04.22 - Leif Auke
Labels: presentasjon, year2009
Page: What does an architect need to know (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.04.22 - Børge Hansen
Labels: presentasjon, year2009
Page: Vær-varsom plakaten for arkitekter (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.04.22 - Johannes Brodwall
Labels: presentasjon, year2009
Page: Skyen som systemplatform (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.05.28- Totto
Labels: presentasjon, year2009

Pågående medlemsaktiviteter

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.