Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History

Stigs doc for bruk av Docker swarm

  • Henter ut https://github.com/technolo-g/docker-swarm-demo fordi det virker som at de bruker Ansible, Docker swarm og ser halv-sane ut
  • Opprettet micro EC2 Ubuntu-linux burk på us-west-1.console.aws.amazon.com. Grunnen til Ubuntu er fordi Ansible-scriptene er laget for ubuntu og må omskrives hvis de skal gå mot RHEL/AWS-linux
  • Lagt opp ny .pem nøkkel for å logge in på AWS på US-West
  • Har endret ./hosts med amazon nøkkelen min og ip til ny AWS amazon burk
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.