Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Forslag til vedtektsendringer 2019
Årsberetning

Protokoll

Valg av møteleder og referent...

Marianne Worren møteleder, Mario Ek Aparicio referent
Christian Lundestad undertegner protokollen

Underskrift av protokollen gjøres digitalt i etterkant av styremøtet

Godkjennelse av innkalingen, representantene og deres stemmerett

Ingen innvendinger

6 stemmeberettigede oppmøtte

Årsberetningen

Årsberetning

Anbefalt videre praksis er å skille mellom samarbeidspartnere og sponsorer av enkeltarrangementer. Vi lager også en oversikt over sponsorer slik at det blir enklere å ha denne oversikten.

Årsberetningen godkjennes

Regnskap

Regnskapet godkjennes

Budsjett

Fjerne overskudd på salg av drikke på meetups, noe som endrer budsjettert resultat til 8500,-

Valg av nytt styre

Innstilling fra valgkomité:
Følgende fortsetter i styret

 • Marianne Worren styreleder (2 år)
 • Colin Coleman nestleder (2 år)
 • Christian Lundestad kasserer (2 år)
 • Mario Ek Aparicio styremedlem (1 år)
 • Dervis Mansuroglu styremedlem (1 år)
 • Shiraz Bhaiji styremedlem (1 år)
 • Michael Åhs styremedlem (1 år)

Nye medlemmer

 • Shad Khel nytt styremedlem (1 år)

Følgende går ut av styret

 • Freddy Hansen går ut av styret
 • Sirar Salih går ut av styret

Valg av valgkomité

 • Dervis Mansuroglu
 • Mario Ek Aparicio

Handlingsplan

Styrets handlingsplan godkjent, oppsummert:

 • Mål om å ha 10 meetups i året
 • Arrangerer 10-års jubileum i løpet av 2019
 • Ferdigstille arbeid med sponsoravtaler

Innkomne forslag

Forslag til endringer i vedtekter

[IASAI:Forslag til vedtektsendringer 2019]
Forslag 1: Enstemmig vedtatt
Forslag 2: Ikke vedtatt
Forslag 3: Enstemmig vedtatt
Forslag 4: Enstemmig vedtatt

Eventuelt

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.