Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History

Forslag til vedtektsendringer 2019
Årsberetning

Protokoll

Valg av møteleder og referent...

Marianne Worren møteleder, Mario Ek Aparicio referent
Christian Lundestad undertegner protokollen

Godkjennelse av innkalingen, representantene og deres stemmerett

Ingen innvendinger

6 stemmeberettigede oppmøtte

Årsberetningen

Årsberetning

Anbefalt videre praksis er å skille mellom samarbeidspartnere og sponsorer av enkeltarrangementer. Vi lager også en oversikt over sponsorer slik at det blir enklere å ha denne oversikten.

Årsberetningen godkjennes

Regnskap

Regnskapet godkjennes

Budsjett

Fjerne overskudd på salg av drikke på meetups, noe som endrer budsjettert resultat til 8500,-

Valg av nytt styre

Innstilling fra valgkomite:

  • Marianne Worren fortsetter som styreleder (2 år)
  • Colin Coleman fortsetter som nestleder (2 år)
  • Christian Lundestad fortsetter som kasserer (2 år)
  • Mario Ek Aparicio fortsetter som styremedlem (1 år)
  • Dervis Mansuroglu fortsetter som styremedlem (1 år)
  • Shiraz Bhaiji fortsetter som styremedlem (1 år)
  • Shad Khel trer inn som nytt styremedlem (1 år)
  • Freddy Hansen går ut av styret
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.