Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Dato: Onsdag 13. Januar 2009. 18:00-21:00
  • Sted: Scotsman, 2. etasje
  • Tema: Hvorfor konvertere til ny teknologi når det virker?
  • Twittertags: #iasa #convert

Invitasjon

Velkommen til første medlemsmøte i 2010. Denne gang tar vi for oss teknologikonvertering - på oppfordring fra flere. Mange sier de deltar i denne type prosjekter for tiden. Det er da interessant å vite hvorfor man gjennomfører slike prosjekter når det i svært mange tilfeller er velfungerende systemer som skal erstattes av et nytt på ny teknologi. Hvorfor gjør man det? Hva er det man bør tenke på i slike prosjekter, og hvilke spennende erfaringer han man gjort seg så langt? Hvilke råd ønsker man å gi andre som skal prøve seg.

Denne gang gir vi anledning til å bruke 30-45 minutter for å gå noe i dybden på disse erfaringene. Foredragene etterfølges av open space for å gå inn i nærmere diskusjoner rundt temaet. Send gjerne inn forslag på tema til open space til post@iasa.no eller legg de direkte inn på denne siden.

Agenda

1800 - Velkommen og innhente forsyninger i baren
1815 - Introduksjon til medlemsmøte
1830 - Galls Lov og Erstatningsprosjekter (Johannes Brodwall)
1915 - Pause og nye forsyninger
1930 - Det intuitivt riktige er ofte feil - erfaringer fra replacement prosjekter (Niklas Bjørnerstedt) http://www.leanway.no
2030 - Open space diskusjoner

Forslag til ettertema

Påmelding:

RSVP

0 people attending
Name Organization
There are no attendees registered for this event.

Twitter feed fra møtet

Could not retrieve http://search.twitter.com/search.atom?q=%23iasa&since=2010-01-08 - Page not permitted. Gone
Labels:
medlemsmøte medlemsmøte Delete
year2010 year2010 Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.