Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Unknown macro: {excerpt-data}

2009.11.18 - Mads Nissen

250 Selvbetjente & smidige arbeidsflyter med reell verdi innen 3 år?

Abstract

Vi abstraherer arbeidsflyt og setter det inn i en menneskeorientert portalkontekst. Vi ser på noen eksempler på tilgjengelig teknologi, og hvordan man setter opp regnestykket for å realisere en reell gevinst med en effektiv arbeidsflytsarkitektur. Vi går gjennom:

  • Begreper
  • Verdirealisering med arbeidsflytsarkitektur
    o Måleparametre eksemplifisert
    o Kategorisering for effekt og lønnsomhet
  • Portalcontainer som arbeidsflytsdriver
  • Arkitektureksempel
  • Teknologivalg
  • (Positive) Bivirkninger

Vi forsøker å belyse temaet fra forretning & verdirealisering til eksemplifisert teknologi basert på Microsoft Sharepoint i sammenheng med WebSphere Process Server.

There are currently no attachments on this page.
Labels:
presentasjon presentasjon Delete
presentation presentation Delete
year2009 year2009 Delete
slides_missing slides_missing Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.