Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Dato: Torsdag 18. Februar 2009. 18:00-21:00
 • Sted: Scotsman, 2. etasje
 • Tema: Opplæring av arkitekter
 • Twittertags: #iasa #training

Invitasjon

På februar-møtet setter vi søkelyset på hvordan vi går frem for å produsere gode arkitekter, bl.a. ved å dukke ned i bl.a. følgende spørsmålstillinger.

 • Hvilke krav stilles til en arkitekt?
 • Hvordan lærer man seg å bli en god arkitekt?
 • I hvilken grad er det mulig å lese seg til å bli arkitekt? Hvorfor/hva er det som gjør at dette ikke er mulig?
 • Hvilke egenskaper ved personer eller ved arbeidsoppgaver en person foretrekker som gjør vedkommende godt eller mindre godt egnet som arkitekt.

Vi i IASA styret tror opplæring av arkitekter både er veldig aktuelt og utfordrende, samtidig som det helt klart er interesse og etterspørsel etter slik opplæring. På SW2010 kjørte dataforeningen sitt årlige seminar om arkitekter som også i år var blant de mest populære under konferansen. Software Engineering Institute, The Open Group og mange andre kjører også løpende arkitekt kurs. Flere konsulentselskaper sender sine folk på slike kurs som kommer tilbake med sertifiseringer. Gjør dette de til gode arkitekter?

3 arkitekter; Jason, Børge og Erik vil presentere sine forventninger, erfaringer og syn på opplæring av arkitekter.

Litt bakgrunnsmateriale finner dere her:

Forslag til open space:

Tema Foreslått av Kommentar
     

Agenda

1800 - Velkommen og innhente forsyninger i baren
1815 - Introduksjon til medlemsmøte
1830 - Training to become a software architect - Thoughts and reflections by Erik Drolshammer
1845 - Reports on teaching and learning architecture v/Jason Baragry
1915 - Hvorfor arkitektur? - Refleksjoner og innledning til open space diskusjoner v/Børge Hansen
1945 - Nye forsyninger
2000 - Grupperinger og diskusjoner i open space
ca. 2030 - Oppsummering fra diskusjonene

Påmelding:

RSVP

0 people attending
Name Organization
There are no attendees registered for this event.

Twitter feed fra møtet

Could not retrieve http://search.twitter.com/search.atom?q=%23iasa+%23training&since=2010-01-08 - Page not permitted. Gone
Labels:
medlemsmøte medlemsmøte Delete
year2010 year2010 Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
 1. Jan 25, 2010

  A post from Jason on the subject - links to a report on architecture competency from SEI.

  http://wiki.cantara.no/pages/viewpage.action?pageId=394852