Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History

Application 2 Application Services

Application 2 Application Services
Application 2 Application Services er den kategorien av tjenester hvor man knytter sammen funksjoner fra flere applikasjoner, og da typisk i en eller annen variant av asynkron orkistrering. (F.eks en børsmodell mot flere underleverandører, eller en ordre/leveranse prosess)

Forslag til spissere definisjon som inkluderer human workflow
En A2A tjeneste er en tjeneste som besørger samhandling mellom flere menneskelige eller maskinelle aktører

Karakteristikk

Services orchestrated to produce real
busuness value

 • Workflow-oriented processes
 • Orchistrated functionality from several services
 • ACS/CS for Domain Objects
 • External applications for sub-processes & tasks
 • Long running processes
 • Should not have any long-running transactions
 • Could (should) have cache (stateful)

Designregler

 • [Policy regler for A2A tjenester]

Patterns for Application 2 Application Services

----

Application 2 Application Services

Teknologier/Implementasjonsstrategi (Java)

Teknologi, Implementasjon og produkter

 • Pick your favourite JEE/ESB/SOA platform vendor
  • BEA, IBM, Oracle
 • Choose your favourite open source ESB/SOA platform
  • OpenESB or another OpenSource JBI container
  • write a simple admin framework (upgrade tool support)

Teknologier/Implementasjonsstrategi (.NET)

Teknologi, Implementasjon og produkter

 • BizTalk Server
 • EnterpriseHuman Workflowproducts can do some tasks
  • Enterprise Human Workflow with K2.NET / Skelta/ Captaris++
  • Portal connectors useful


Diverse tekniske detaljer

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.