Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History
Unknown macro: {rate}

Executive Summary

Today, we are experience a heavy-weight fight to own the definition of the business objects within the enterprise. The contenders are Data warehouse products, Enterprise Search Platforms and Service Oriented Architecture strategies.

Solutions based upon enterprise search are closing in on the traditional Data warehouse value propositions. By promising "Real-Time Enterprise", platforms like FAST ESP are targeting real-time Business Intelligence Audiences.

Dette fører til en kamp om eierskapet til definisjonen av organisasjonens kjernebegreper, og kan potensielt føre til duplisering og divergens mellom datavarehus, søk, portaler og integrasjonstjenester. Gjennom å identifisere kreftene som opererer i markedet (forces/trender), samt styrker og svakheter med løsningselementene redegjør vi for et forslag til en ansvarfordeling og anvendelse. Målsetningen er å nyttegjøre seg av

  • Søketeknologiens effektive håndtering av ustrukturerte data og real-time muligheter
  • Datavarehusteknologiens styrker i verktøystøtte, håndtering av strukturerte data, aggregering og preprosessering
  • Den enhetlige håndteringen av integrasjon og eierskap til organisasjonens kjernebegreper gjennom kategoriserte tjenester basert på OW SOA

Sammen gir dette et målbilde som sikrer maksimal utnyttelse av potensiale i teknologiplattformen uten unødvendig duplisering og potensiell divergens mellom løsningselementene.

Definitions

Alignment of BI and Tjenesteorientering

Alignment of Enterprise Search and Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture with Enterprise Search and Business Intelligence

Architecture and consistent responsibility division between Data Warehouse (DW) and Business Intelligence (BI), [Enterprise Search og [OW SOA]

Case

Conclusion

Vi har sett at implementasjon av Business Intelligence kan hente verdi både fra tradisjonell Data Warehouse (DW) and Business Intelligence (BI) og nyere trender i Search-driven Business Intelligence. Teknologiene er komplementerende og kan trekke på hverandres styrker gitt at deres ansvar er tydelig definert og dette reflekteres i deres anvendelse. OW SOA avhjelper Governance prosessen ved å sette dette ansvaret gjennom [Policy] og føringer for denne typen teknologi i forhold til kategoriseringsmodellen.

Tjenester implementert basert på [OW SOA] gir også direkte gevinst for Data Warehouse (DW) and Business Intelligence (BI) ved at Core Services tar ansvaret for Extract og Transform av data. Dette reduserer kompleksiteten i praktisk implementasjon av Data Warehouse (DW) and Business Intelligence (BI) og sikrer at korrelering og sammenstilling av kjernebegreper kun skjer ett sted i løsningsarkitekturen.

[OW SOA] Core Services understøtter Enterprise Search ved å tilby én kilde for masterdata per kjernebegrep. Dette gir Enterprise Search plattformer en verdifull referansebase for indeksering, og potensiel forenklet Entity Exctraction fra ustrukturert informasjon.

Vi mener at Business Intelligence idag behøver både søketeknologi (for ustrukturert informasjon og realtime data) og datavarehusteknologi (for strukturert informasjon).

Links

  • [FAQ - BI og Enterprise Search i en tjenesteorientert strategi]
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.