Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Et kastesystem består av kaster og grupper innenfor hver kaste. De er 2 muligheter til å bevege seg oppover i systemet. Det ene er å si at din gruppe er bedre enn andre grupper i samme kaste. For eksempel de gir mer status å reparere en flymotor enn å reparere en togmotor (kanskje). Den andre mulighet er å si at man tilhører et annet kaste.

Når IT først ble introdusert i bedrifter var det ofte de med lavest status som brukte IT. Sekretær skrev brev og regnskapsmedarbeidere ført regnskap. Etter hvert innså man at dette var spesial kompetanse og mann fikk jobb titler som "IT Professional" og "Systems Engineer". Det siste er "IT Arkitekt", man er ikke en ren tekniker, men en som planlegger og har visjon.

I det første medlemsmøte var det et forslag at det er bedre å sammenligne hva en IT Arkitekt gjør med en Redaktør enn med en Bygningsarkitekt. Det var også et forslag om å liste opp alle kunnskaper til en Arkitekt, dersom disse var dekket av andre medlemmene av teamet kunne man klare seg uten Arkitekten. Innvendingen mot dette var at det er Arkitektene som får alt til å spille samme. Kanskje Dirigent er en bedre betegnelse.

Det som er felles for Redaktør og Dirigent er at de er ledere. Kanskje vi står foran neste hopp.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.