Oppsett av utviklingsmiljø

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Software:

Setup

  • Installer SubVersion og Ruby
  • Pakk ut SqlLite DLL til et sted på PATH

Sjekk ut kode:

Unknown macro: {code}

> svn co http://svn.smidig.no/smidig2009/smidig2009

Unknown macro: {code}

gem update --system

Hvis du får problemer over kan det være problemer med gems-update. Forsøk å følge oppskriften som står i teksten.

Unknown macro: {code}

gem install -v=2.3.2 rails
gem install net-ssh
gem install net-scp
gem install RedCloth
rake gems:install

Initialisering av applikasjonen

Unknown macro: {code}

rake db:migrate
rake db:populate
rake db:migrate RAILS_ENV=test
rake db:populate RAILS_ENV=test
rake test

Kjør serveren

Unknown macro: {code}

ruby script\server

Labels:
config config Delete
utviklingsmiljø utviklingsmiljø Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.