View Source

h1. Viktige undersider

{contentbylabel:labels=smidig,2010}

h2. Tidslinje (løs)

|| Status || Dato || Oppgave || Ansvarlige ||
| (/) | 1.feb | Ny mailingliste for Smidig 2010 arrangører | Johannes |
| (/) | 11. feb | [Møte m/Cantara vedr. regnskap 2009|smidig:Økonomi] | Johannes, OC, Trond W. |
| | 1.mars | [Mail til fjorårets sponsorer|smidig:Sponsor] | Karianne, OC |
| | 1. mars | [Budsjett 2010|smidig:Økonomi] | Trond W, Johannes |
| | 2. apr | [Nytt webdesign|smidig:Web] | Sarah? |
| | 15. apr | [Første versjon av ny web ute|smidig:Web] | |
| | 15. apr | Starte prosess for å skaffe keynotes | |
| | 15. apr | Starte prosess for å bestemme emner/tracks | |
| | 1. mai | Åpne for registrering av deltakere (100x Leanfugler, 100x Scrumfugler, 100x fugler, 200x vannfugler) | |
| | 1. mai | Avmeldingsfunksjon for e-post-lister | |
| | 1. mai | Konferanse annonseres per e-post & twitter | |
| | 1. mai | Mål: 15 sponsorer | |
| | 30.juli | Første versjon av temaer / emner / tracks klare | |
| | 1. aug | Åpne for registrering av lyntaler | |
| | 1. aug | Mail til deltakere, XP, Lean og andre kanaler | |
| | 1-16. august| Aktiv PR / annonsering | |
| | 16. august| RISIKODAG - Konferanse. Mål: 400 påmeldte, 20 sponsorer | |
| | 27. september| [Statusmøte 27102010] | |
| | 25. okt | Program 75% ferdig | |
| | 1. nov | Program 100% ferdig | |
| | 16.-17. nov | Smidig 2010 | Alle |

h2. Oppfølging 27/10

{tasklist:oppfølging}
||Completed||Priority||Locked||CreatedDate||CompletedDate||Assignee||Name||
|F|M|F|1286260660458| |oc|Nye plakater|
|F|M|F|1286260669013| |oc|Mail til akademia|
|F|M|F|1286260689360| |oc|Info/tweet tidligevaluering 25.oktober|
|F|M|F|1286260721951| |oc|Cisco|
|F|M|F|1286260733691| |oc|Prøvesmake middag|
|F|M|F|1286260751865| |oc|Paperclip|
|F|M|F|1286260770319| |oc|Visittkort|
{tasklist}

h2. Notater / stikkord Smidig 2010

* Fokusere mer mot ledersjiktet, CIO, organisasjonelt nivå.
* Fokusere på organisasjonell smidighet. Systems Thinking & Lean i andre sektorer (eks. Ringnes, Posten, ...)
* 500 deltakere.
* Åpne for keynotes med kjente og flinke foredragsholdere; f.eks. Bjarte Bogsnes, Henrik Kniberg, John Seddon, Jim Copelien, ...
* Keynotes får ikke holde Open Spaces og må bruke sine føtter mer enn deltakere!
* Klarere skille mer mellom praksiser og prinsipper (lyntale-abstracts)
* Starte tidlig med et programpanel (Høre med CTOs og CIOs i bransjen?)


h2. Forbedringer i forhold til merkantile ting:

* PDF regnskapsbilag til alle deltagere (OC fikser, Carl sender formkrav til bilag)
* Cantara innfører fakturagebyr for alle papirfaktura
* (Bilagene for 2009 har fungert bra)
* (Sannsynlig overskudd: 150k)

h2. Todo: Merkantilt

* Carl: Fornye avtalen med Cantara (om nødvendig) + fakturagebyr
* Trond W: Legge opp budsjett