View Source

This is the home of the KM: Open Data space.

{section}
{column}

{quote}
*data.norge.no* - Fornyingsdepartementets blogg om viderebruk av offentlige data

_...Noe av målsetningen med Nettskap 2.0 er jo nettopp det å gi støtte til utviklingen av nye tjenester som bygger på offentlige data...._


* [http://data.norge.no/]
{quote}

{column}
{column}


{quote}
Gjennom et samarbeid med britiske Open Knowledge Foundation har vi fått opprettet en norsk versjon av CKAN. Dette er en programvare spesiallaget for å finne, dele og gjenbruke åpent innhold og data. Det er CKAN som brukes til å registrere datakildene i den britiske regjeringens data.gov.uk

* [http://voxpublica.no/2010/04/bedre-oversikt-over-norske-datakilder/]
{quote}

{column}
{section}

h3. Kartlegging av offentlig sektors data

* [https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AsEFV_gbhE48dDJOdF94VkdWMGpLS1RNbTBjV2FvZlE&hl=en]

h3. Definisjoner og lisenser

* Open Knowledge Definition - [http://www.opendefinition.org/okd/norsk_bokmaal/]
* Licenses for open data - [http://www.opendefinition.org/licenses/]

h3. Interesseorganisasjoner

* Oslo Open Data Meetup - [http://www.meetup.com/osloopendata/]
* Open Knowledge Foundation - [http://okfn.org/]

h3. Kilder

* [Avinor flytider]

h3. Interessante linker

* [From #opendata to display hardware http://bit.ly/crd6lU|http://www.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2010/04/07/t_taps_tech_savvy_to_keep_riders_in_loop/]
* [Vestlandets digitale fremtid|http://www.bt.no/meninger/kronikk/Vestlandets-digitale-fremtid-1158963.html]