View Source

{section}
{column}
{tip}Styrking og verdiskapning ved å samle engasjement og aktivitet.{tip}

h3. Målsetninger og statutter

{info}
* [Åpent for alle]
* [Likebehandling av communities]
* [Ikke konkurransevridende]
{info}

*Motivasjon*
* løse (medlems)møte utfordringen for communities
* krysspolinering og økt effekt for communities
* get together (communities og Open Source prosjekter)
* katalysator for kompetanse, ideer og innovasjon

{column}
{column}
!utviklerhuset poster.png!
{column}
{section}