View Source

# Deployment-script er laget. For å støtte ikke-innsjekket konfig:
## tmp/database.yml overstyrer config/database.yml
## tmp/environment.rb kjøres før config/environment.rb. Denne setter RAILS_ENV
# Det deployes til $HOME/apps/smidig2009/staging/smidig2009, som vises på staging.smidig2009.no.
# Alt ser ut til å fungere nå
# Når CSS er fikset legges den ut på smidig istedet for bare staging.