View Source


h3. Til stede

Ivar, Arne, Christian, Knut Johannes, Anders, OMA, Johannes, Rickard og OC (glemte jeg noen?)

h3. Status påmeldinger


Påmelding: 298 totalt
** 230 Vanlige
** 40 Lyntalere (100)
** 150 plasser max igjen å selge

h3. Kapasitet

# Sette frist? Kommunisere frist: 1. november:
** Tentativ frist 25. oktober
** Informasjonstekst - Johs. har allerede endret.

Rickard: Scandinavian Agile: Workshops - BizValue game (2t)
# Konferansedeltakere:
** Hva fylle OpenSpaces med?


h3. Programkomite

* OC, Rickard, Christian koordinerer møtetidspunkter, alle deltar på e-post
* 110 - 115 forslag
* Laste opp foredrag
* Frist for første evaluerings/godkjenningsrunde: 25. oktober
* Siste frist for lyntaler: 1. november

h3. Markedsføring

* 50 plasser igjen: Anders
* Twitter, mail
* TU, Digi, Cantara: OC

h3. Markedsføring større selskaper

* Avtale møteplass for utdeling av plakater
* Få en kontaktperson, spre ordet
* Trykke opp 50 nye plakater, basis: siste fra Sarah - OC trykker
* Trykke opp 200 flyere, oppdateres siste fra Sarah (med siste sponsorer) - OC trykker
* Lage visittkortformat av "flyer": Oddmund, Ruben, Eivind I, Sarah: OC sender forespørsel
** enklere variant
** visittkortformat
* Brainstorme kontaktpersoner / selskaper på epost
* Elevator pitch
** Statens Vegvesen
** Statoil
** NAV
** Posten (OC)
** Skatteetaten (f.eks. Vidar Alvestad)

h3. Studenter/Frivillige

* Frivillige: 8
** Steria stiller med to
** 1170
* OC lager informasjonsmail, sender invitasjon til: Torgeir Dingsøyr (NTNU/Sintef), Ole Hanseth (UiO), Tor-Morten Grønli (NITH), Stein Grimstad / Magne Jørgensen (Simula), navet@ifi, abakus@ntnu

* Studenter: 10 studenter
** 585
** Informasjonsside (Få penger fra universitetet, antall plasser, etc)

h3. smidig2010.no

** Opplasting av slider - S3-konto? OMA lager bucket for slider. OC oppgraderer og konfigurerer
** Lyntalesiden: Kommentarer må være synlige, Antall kommentarer, Mer caching, Bedre SQL
** Kariannes liste

h3. Diverse

* Prøvesmake middag, Knut-Johannes koordinerer og skaffer folk til å delta på prøvesmaking(er)
* Oppfølging Tandberg, Espen Berger eller Victor? Booke tekniker fra hotellet - Knut Johannes følger opp
* Snodig mail fra Paypal, må følges opp. Skyldes addresseendring?