View Source

{section}
{column}
h3. kritisk info

| Tid | Lørdag 13.11-2010, 18:00-> |
| Sted | Møllefaret 30 E (Totto) |
| Forberedelse | Kjøpe en av hver av det norske juleølet *på polet* |


h3. Stemmeregler

*Vekt*
* Probies: 1/2 vekt
* Qualified voters 1/1 vekt
* Failed probies: 0/2 vekt
* Probies kan ettter årets stemmegivning rykke opp, rykke ned eller forbli probie.

*Stemmekrav*
* Minstevolum: 55% av inkjøpsenhet
* Terningkast
* Ikke lov å endre tidligere avgitte stemmer
** Bortsett fra den første stemmen under avgivning av andre stemme
* Taktisk stemmegiving gir automatisk nedrykk til *failed probie*
* 3 påpekninger om useriøs stemmegiving gir automatisk nedrykk til *failed probie*
* Aktiv taktisk lobbyvirksomhet gir automatisk nedrykk til *failed probie*

*Med liten skrift*
* Den først ankomne nybegynner får tildelt oppgaven og lage regnearket/formelverket for riktig beregning av vektede resultater.

h3. Resultater

* [Juleøltesten 2010]
* [Juleøltesten 2009]
* [Juleøltesten 2008]
* [Juleøltesten 2007]
* [Juleøltesten 2006]
* [Juleøltesten 2005]
* [Juleøltesten 2004]
* [Juleøltesten 2003]
* [Juleøltesten 2002]
* [Juleøltesten 2001]
* [Juleøltesten 2000]
* [Juleøltesten 1999]
* [Juleøltesten 1998]
* [Juleøltesten 1997]
* [Juleøltesten 1996]
* [Juleøltesten 1995]
* [Juleøltesten 1994]
* [Juleøltesten 1993]
* [Juleøltesten 1992]
{column}
{column}


h3. Påmelding

{rsvp}

{column}
{section}