View Source

{panel}
*Stiftelsesperioden forlenget*
Dugnadsånden i de norske fagmiljøene er unik på verdensbasis. Målet er at Norge skal bli anerkjent som verdensledende innen programvareutvikling. Stiftelsen for fremme av programvareutvikling i Norge etableres for å fokusere på dette. [Les mer|http://wiki.cantara.no/display/PE/Stiftelsesinvitasjon]
{panel}

{panel}
*Mobilkonferansen AppWorks*
Lær og bli med på apps revolusjonen. Her dekkes teknologien, erfaringer fra virkeligheten og vær med på diskusjonen rundt mulighetene. [Les mer|http://www.appworks.no/index.php]
{panel}


{panel}
*HTML 5 Code Camp*
Bli med å dra norsk front end utvikling ut av gjørma, slik at vi slutter å kaste bort store summer på å lage dårlige web applikasjoner! Vi vil gjøre et prosjektorientert "hands on" dypdykk i HTML 5 over en hel helg. De mest relevante spesifikasjonene vil bli gjennomgått og praktisert ved løsning av realistiske problemorienterte oppgaver. [Les mer|http://wiki.cantara.no/display/PE/HTML+5+Code+Camp]
{panel}