View Source

Hva gjør du for å sikre at foreslåtte design oppfyller kravene? Det er ok å ha emergent design for funksjonelle krav, men å få den ikke-funksjonelle / kvalitetskrav riktig er kreves mye mer upfront design. Hvilke teknikker bruker du?

[ATAM|http://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_Tradeoff_Analysis_Method] analysis method