View Source

h4. Hvordan vil du lagre data med følgende forutsetninger?


*Datastruktur*
* tre-struktur
** typisk 3-5 nivå i treet
** enkle parametre på hvert nivå
* tre-noder
** enkle parametre
** tre underliggende sett med referansepekere (Høy, Medium, Lav) kobblingskoeffisient -sett
** et underliggende map med (referansepeker-koeffisient-teller) (bruksstatistikk)

*Aksessmønster*
* 99% query-basert read
** vektet søk på referansepekerene i settene og mappet, resultatsettet som en prioritert liste av nodene basert på koblingskoeffisienter og statistikk
** les medfører ikke oppdatering av statistikk
* 1 % write
** hovedsaklig (99%) oppdatering av bruksstatistikken
** resten, insert node, update parames, delete node

*Datavolum*
* Under 10.000 noder, men bør kunne skalere til en 100.000 noder


*Mulig kontekst*

- En kan se for seg at en lager et system som observerer brukeraksjoner for å kunne gi brukerene en prioritert liste av mulige aksjoner basert på nåsituasjonen og brukerens grovgrupperte historikk (høy, medium og lav sannsynlighet på tidligere aksjoner)