View Source

h2. Example of setting up Whydah server infrastructure

!Screen Shot 2014-03-31 at 09.17.20.png|thumbnail,border=1!
Screenshotet er litt rotete. Bare servere med navn som begynner med "TEST" har blitt brukt til WHYDAH

h2. Setting upp ApacheDS - LDAP for WHYDAH
* Set up a new Medium AWS Server
* Open up inbound port 10389 in the security zone of the ldap server to the secure zone of the UIB.
* Install ApacheDS v 2.0.0 M16 - [http://directory.apache.org/apacheds/downloads.html]. RPM commands are located below.

* To connect Apache Directory Studio
* For å koble til med Apache Directory Studio, lenger nede trengs port 10389 å åpnes mot din egen IP for en kort tidsperiode for å kunne bruke verktøyet mot LDAP'en. Denne skal skrus av etter konfigurasjon.

For å confe opp problemet ERR_268 Cannot find a partition for uid=thomas.pringle@altran.com,ou=users,dc=external,dc=WHYDAH,dc=no] - les: [http://directory.staging.apache.org/apacheds/basic-ug/1.4.3-adding-partition.html]
Jeg har fikset problemet ved å laste ned [Apache Directory Studio|https://directory.apache.org/studio/], koble til connections, nede til venstre i app'en, til serverinstansen på port:10389. Bruker: uid=admin,ou=system, Passord: secret.
Nederst til venstre i Apache Studio -> Høyreklikk -> Open Configuration. Tab'en nederst -> Partitions. Add -> suffix "dc=WHYDAH,dc=no". ID: WHYDAH. For å lagre -> ctrl+s når man står i skjermbildet Configuration.
Etter at partisjonen er lagret må apacheds ldap-applikasjonen restartes!!


h4. Import av ldap-struktur fra annen kilde
WHYDAH UserIdentityBackend, i nåværende versjon, krever et par brukere for å settes opp. Denne prosesen kan brukes på en annen brukerdatabase også.
I ApacheDirectoryStudio -> høyreklikk på partisjonen "dc=WHYDAH,dc=no" -> import -> LDIF import
"Ldif file:" skal være [Installation and configuration of ApacheDS for Whydah^WHYDAH-initielle-brukere.ldif] Evt kan passordene til brukerne byttes ut.
Sluttresultatet skal se slik ut:

!Screen Shot 2014-03-31 at 09.12.25.png|thumbnail,border=1!


ApacheDS/LDAP er nå satt opp -> steng den åpne 10389 porten!


h3. Nyttige kommandoer på
* Install rpm pakke: rpm -ivh pakke.rpm
* Finne installert rpm pakke: rpm -qa | grep apacheds
* Avinstallere: rpm -e pakkenavn
* Start av ApacheDS: sudo /etc/init.d/apacheds-2.0.0_M16-default restart