View Source

{info:title="Vision"}
Draw your attention to the behavior that generates value.
{info}

h3. Background

Object Orientation, and MVC is missing a key concept, *User Behavior*.
* How do we code users behavior?
* How do we analyze, and detect user behavior?
* How do we learn from users behavior within our application?

Trygve Renskaug, founder of OO and MVC has addressed this issue in [DCI - Data, Context and Interaction|http://en.wikipedia.org/wiki/Data,_context_and_interaction]

h3. Object Orientation vs Value added Behviour


!oo vs verdiskaping.JPG|thumbnail,border=1!

h3. System vs Behavior focus


!system focus vs behavior focus.JPG|thumbnail,border=1!

h3. DCI extended


!dci extended.JPG|thumbnail,border=1!h3. Work in progress

*Se systemet som helhet*
* Bruk og kast
** Lære fra markedet, teste funksjoner på markedet,
** Kaste funksjoner som ikke gir verdi.
** Forbedre funksjoner som kan gi bedre verdi.
** Forhindre negativ verdiskaping.
* Hva skaper verdi
** Bruk
** Omdømme
** Definerte sett av funksjoner.
** Funksjoner som er tilgjengelige.
** Funksjoner som brukes.
* Hvordan måle verdi, se [KM Application Analysis|aa:]
** Målt verdi pr transaksjon
** Verdi pr påbegynt/gjennomført transaksjon - Click Counter
* Diferensiator, være bedre enn alle andre
** Hype
** Funksjoner
** Omdømme


{section}
h3. References
* [The DCI Architecture: A New Vision of Object-Oriented Programming|http://www.artima.com/articles/dci_vision.html]
* [Trygve Reenskaug DCI - litrature search|https://www.google.no/search?q=dci+trygve+reenskaug]
{column:width=60%}
{recently-updated}
{column}
{column:width=5%}
{column}
{column:width=35%}
h6. Navigate space
{pagetreesearch}
{pagetree}
{column}
{section}