View Source

h3. Hva er arkitektens ansvar?

h4. Tid/Sted
* 22. April, 18:00-21:00
* Scotsman

h3. Invitasjon

{excerpt}
Teamet for April-møtet vil være "*Hva er arkitektens ansvar?*" - delvis inspirert av http://97-things.near-time.net/wiki/97-things-every-software-architect-should-know-the-book i tillegg til at det er sentralt tema i IASA for å få større oppmerksomhet og forståelse for denne rollen.
Vi har fått på plass mange lyntaler som presenterer ulike perspektiver på arkitekt rollen. Etter lyntalene åpner vi opp for open space diskusjoner.
{excerpt}

En erfaring endel har gjort seg er at mange som har fått tildelt arkitekt rollen har sviktet såpass til de forventninger som er skapt at mange har fått et anstrengt forhold til rollen og arkitektur begrepet. I tillegg har de positive effektene med smidig utvikling gjort at arkitektur oppgavene har kommet enda mer i skyggen og i en viss grad blitt oppfattet som stående i veien for effektiv utvikling av IT-løsninger.

Fra å være en hedersbetegnelse og en rolle mange aspirerer til, er det mange som nå stiller spørsmålstegn til om det i det hele tatt har noe for seg. Har vi fått arkitekter som skaper mer problemer enn de løser?

Samtidig så mener vi at med dagens kompleksitet i de fleste virksomheters systemlandskap er arkitekt rollen viktigere enn noensinne. Mange virksomheter har så ressurskrevende forvaltning og så komplekst systemlandskap at det er en stor utfordring å frigjøre midler og ressurser til å utvikle nye løsninger. I tillegg at det ofte er en stor utfordring å innføre et nytt system som øker kompleksiteten ytterligere. Vi trenger noen som kan partisjonere og forenkle den kompleksiten som har utviklet seg for å redusere risiko og gjøre systemlandskapet mer håndterbart i forvaltning og drift. Er vi så fokusert på leveranser at vi har glemt å ta hensyn til arkitektur og forvaltning?

Velkommen til møtet 22.april kl. 1800 på Scotsman. Det faglige er gratis - ølen må du betale for.

Vennligst *meld dere på nedenfor*, slik at vi får oversikt over hvor hvem som kommer.

h3. Program

1800 - Velkommen - kjøp en øl hvis du vil
1815 - ca. 1945 - *Lyntaler*
|| Tittel || Lyntaler ||
| [Det er da ikke så vanskelig] | Leif Auke, Connor |
| [What does an architect need to know] | Børge Hansen, Microsoft |
| [The responsibility of Getting the Concept Right|The responsibility of Getting the Concept Right^baragryIASA.pdf] | Jason Baragry, Sun |
| [Arkitekt - motivator eller regel-leverandør?|Arkitekt - motivator eller regel-leverandør?^Arkitekten motivator eller plicy provider.pdf] | Bård Lind, Objectware |
| Hvilke problemer som virksomhetsarkitektur addresserer| Alf Johannessen, Cap |
| [Vær-varsom plakaten for arkitekter] | Johannes Brodwall, Steria |
1945 - Pause - gjerne en ny øl og litt snacks for den påfølgende diskusjonen
2000 - og utover; open space diskusjoner. Temaer velgere dere selv - lyntalene er et godt utgangspunkt

*Open Space*
|| Tema || Foreslått av ||
| [Vær varsom plakaten for arkitekten] | Johannes Brodwall |
| [Arkitektrollen og valg av lederstil - Avgjørende for suksess?] | Mads Nissen|
| [Polarisering av arkitekter, resultat av frustrasjon eller nyttig virkemiddel?] | Totto |
| [Hvordan kan vi balansere tid brukt til design og sikring av at løsningen følges?]|Bård |
| [Hvorfor bygger vi igjen i siloer?] |Lars Arne |
| [YAGNI !? - 70% er bare waste allikevel - Agile architecture] | |
| [Hva er arkitekten mer enn en ledende utvikler?] | |
| [IASA som sådan - hvordan skal vi fungere?] | |


h3. Deltakerliste