View Source

* 2012 - Principal Consultant / Practice Lead Software Engineering, Altran AS
* 2012 - CTO FreeCode AS
* 2011 - Styremedlem Technebies AS
** Technebies har utviklet en platform for testing av programmeringsegenskaper for utviklere.
* 2009- Styreleder i Cantara AS
** Cantrara har som formål å styrke norsk programvareutvikling og samarbeider med relevante aktører innenfor offentlig sektor, akademia, IT-bransjen og brukerorganisasjoner. Cantara er en ideell organisasjon.
* 2009- Styreleder IASA Norge
** IASA Norge er en frivillig organisasjon for å styrke kunnskapen rundt arkitektur i IT systemer.
* 2009- 2012 Sjefskonsulent, Webstep AS
** Sjefkonsulent. Rådgiver, mentor, software arkitekt, sjefsutvikler, strategirådgiver.
* 2007-2008 Nestleder i styret i Developer Events
** Developer Events er for planlegging og gjennomføringen av Nordens største utviklerkonferanse, som i 2008 hadde 2400 betalende deltakere, fordelt på nesten 120 foredrag.
* 2005-2008 java.net
** java.net Community leder. Leder for samlingen av alle Java brukerforeninger på Java.net
* 2003-2009 Sjefskonsulent og fagansvarlig, Objectware AS
** Sjefkonsulent. Prosjektleder, mentor, software arkitekt, teknologirådgiver, sjefsutvikler, strategirådgiver. Fagansvarlig for Java avdelingen.
* 2000-2003 WM-data Consulting (E-Line Group ASA / Tenpipes AS
** Seniorkonsulent. Prosjektleder, mentor, software arkitekt, teknologirådgiver, strategiredgiver og kursholder. Ansvarlig for arkitektur, utvikling, produksjon og vedlikehold av E-Line Group sin avanserte platform for elektronisk handel. Fagansvarlig for Java faggruppe, med fokus på java i distribuerte systemer, J2EE (EJB), J2ME (MIDP), software arkitektur, metode og sikkerhet. Verktøy inkluderte bl.a. Intershop Enfinity, Oracle, Cognos PowerPlay, Sonic MQ, Maven og JBoss
* 1999-2008 President/styreleder i javaBin. Java User Group i Norge.
** Ansvarlig for medlemsmøter, on-line miljøet http://www.java.no og den årlige JavaZone konferansen.
* 1998-2002 Zero Mindset Ltd, London, UK
** Technical Manager and Lead Developer. SHE (Safety Health and Environment) Management Information Systems med verktøy som Swing/JGoodies, MySQL/Postgres/Oracle, Java WebStart, Tomcat/Apache og software factory teknikker
* 1997-2000 NUMERICA TASKON A/S / Mogul.com
** Utvikler/seniorkonsulent. Fagansvarlig for Distribuerte Systemer Prosjektleder, mentor, software arkitekt, teknologirådgiver, strategiredgiver og kursholder. Java, EJB/J2EE, CORBA/DCOM, Jini, UML, Rational Unified Process, C++ og Smalltalk.
* 1993-1994 Fujitsu Ltd, Fujitsu Software Laboratories, Kawasaki
** Presentasjon av publiserte artikler på Software Maturement og Software Process. Prototyping av Software Process modeller (CMM hovedsaklig) under RASP (Regatte Automated Software Process) på UNIX systemer.
* 1992-1993 Statoil, Utbyggingsdivisjonen.
** Planleggingssystemer og databasesystemer for kostkontroll. Prosjekt kontroll gruppen. Mye Dataease, Paradox, Artemis og Microsoft Project.

*[Prosjekt CV]*

{include:Prosjekt CV}