View Source

Kom med temaforslag for IASA medlemsmøter. Intet tema for stort og intet for lite. Linker til bloggposter og foreslåtte foredragsholdere etc. tas imot med takk!

h3. Forslag

|| Tema || Foreslått av || Kommentar||
| [Service versioning strategies] | Ide på maimøtet 2011 | |
|[Where do you start?] | [~shab@avenir.no] | |
|[To use a Rules Engine or not to uses a Rules Engine ] | [~shab@avenir.no] | |
|[The architect's guide to continuous production] | [~totto] | |
|[Hva betyr åpne API for (virksomhets)arkitektur] | [~totto] | |
|[ITIL versus kontinuerlig produksjon - en blodig kamp om budsjettene] | [~totto] | |
| -[2011-03-02 - HTML5 - muligheter og konsekvenser fra et arkitekturperspektiv]- Kjørt | [~totto] | |
|[Enterprise Identity] | [~totto] | |
| [Arkitektur som skaper verdi med arbeidsflyt] | [~mads.nissen@puzzlepart.com] | |
| [Virksomhetsarkitektur - oppblåst teori eller nyttig verdifokus som tar hensyn til hele virksomheten] | [~lars@miles.no] | |
| [Hvordan komme seg bort fra request/response-arkitekturen| No request-response architecture] | [~ole.marius.moe.helgesen@gmail.com] |Anders Sveen er for denne modellen. |
| [Architecture Analysis] | [~baragry] | |
| [Architecture Documentation] | [~baragry] | |
| [Architecting Wicked Problems] | [~baragry] | |
| -[2011-05-05 - Architecture Support for Testing]- Kjørt | [~baragry] | |
| [Architecture for prosjekter med legacy systemer] | [~baragry] | |
| [Arkitektens rolle i Smidige prosjekter] | [~jorgen@go-on-software.com] |Arnulf Krokeide fra Confirmit hadde ett interessant innlegg om dette på Smidig 2010 - han kan muligens stå for den første tankevekker'n |