View Source

h3. Utviklerhuset - Oslo Software Development House

{section}
{column:width=60%}

{info}Har du drømt om å ha et felles sted hvor du kan treffe andre engasjerte utviklere for faglige diskusjoner, felles prosjekter, gode råd og inspirasjon? Nå er det på tide å ta tak i den drømmen...{info}

Noen ide/designskisser for å sette drømmen i perspektiv...

{gallery}

h3. Intro

* [Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppen for utviklerhuset|PE:Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppen for utviklerhuset]
* [Hva er utviklerhuset] - [What is Oslo Software development House]
* [Hvem står bak] - [Who is behind Oslo Software Development House]
* [Målsetninger og statutter]
* [Planer og status på prosjektet]
* [Interessenter og partnere]
* [Fasiliteter]
* [FAQ]
* [Utviklerhuset intranett|http://wiki.cantara.no/display/DevIntra/Utviklerhuset+-+intranett]

h3. Er dette noe for deg?

* *[Ta kontakt|PE:Ildsjel i Cantara]*

h3. Presseklipp

!http://wiki.cantara.no/download/attachments/4850573/Cantara-wiki%20og%20utviklerhus%20-%20ingress.png!

{include:PE:Presseklipp}

{column}
{column}
!http://wiki.cantara.no/download/attachments/10818137/utviklerhuset+poster.png?version=1&modificationDate=1283790771390!
h3. Arbeidsgruppen for utviklerhuset

{userlister:groups=confluence-devhouse}

{column}
{section}