View Source

[Forslag til vedtektsendringer 2019|https://wiki.cantara.no/display/IASA/Forslag+til+vedtektsendringer+2019]
[Årsberetning|^OSWA årsberetning for 2018.pdf]

h1. Protokoll
h2. Valg av møteleder og referent...
Marianne Worren møteleder, Mario Ek Aparicio referent
Christian Lundestad undertegner protokollen

Underskrift av protokollen gjøres digitalt i etterkant av styremøtet

h2. Godkjennelse av innkalingen, representantene og deres stemmerett
Ingen innvendinger

6 stemmeberettigede oppmøtte

h2. Årsberetningen
[Årsberetning|^OSWA årsberetning for 2018.pdf]

Anbefalt videre praksis er å skille mellom samarbeidspartnere og sponsorer av enkeltarrangementer. Vi lager også en oversikt over sponsorer slik at det blir enklere å ha denne oversikten.

Årsberetningen godkjennes

h2. Regnskap
Regnskapet godkjennes

h2. Budsjett
Fjerne overskudd på salg av drikke på meetups, noe som endrer budsjettert resultat til 8500,-

h2. Valg av nytt styre
Innstilling fra valgkomité:
*Følgende fortsetter i styret*
* Marianne Worren styreleder (2 år)
* Colin Coleman nestleder (2 år)
* Christian Lundestad kasserer (2 år)
* Mario Ek Aparicio styremedlem (1 år)
* Dervis Mansuroglu styremedlem (1 år)
* Shiraz Bhaiji styremedlem (1 år)
* Michael Åhs styremedlem (1 år)

*Nye medlemmer*
* Shad Khel nytt styremedlem (1 år)

*Følgende går ut av styret*
* Freddy Hansen går ut av styret
* Sirar Salih går ut av styret

h2. Valg av valgkomité
* Dervis Mansuroglu
* Mario Ek Aparicio

h2. Handlingsplan
Styrets handlingsplan godkjent, oppsummert:

* Mål om å ha 10 meetups i året
* Arrangerer 10-års jubileum i løpet av 2019
* Ferdigstille arbeid med sponsoravtaler

h2. Innkomne forslag

h3. Forslag til endringer i vedtekter
[IASAI:Forslag til vedtektsendringer 2019]
Forslag 1: Enstemmig vedtatt
Forslag 2: Ikke vedtatt
Forslag 3: Enstemmig vedtatt
Forslag 4: Enstemmig vedtatt

h2. Eventuelt