View Source

Dette er International Association of Software Architects, Norway Chapter (IASA Norge) sin Wiki. Her er det informasjon og detaljer om IASA Norge sine aktiviteter, faglige diskusjoner, publiserte artikler og presentasjoner. *Registrer deg på wikien og bli med å skape bedre arkitekter* :)

{section}
{column:width=43 % }
h3. Åpne møter i 2010

* *17. Februar: [IASA medlemsmøte 18. Februar - opplæring av arkitekter]*
* 17. Mars: [IASA medlemsmøte 17. Mars - sikkerhet]
* 14. April: [IASA medlemsmøte 14. April - integrasjon]
* 19. Mai: [IASA medlemsmøte 19. Mai - Måle verdi på systemnivå]
* 16. Juni: [IASA medlemsmøte 16. Juni - Virksomhetsarkitektur]

NB! Temaene er tentative, og vil kunne endres innen to uker før selve møtet :)

{color:green}Kom med [Temaforslag] for medlemsmøtene! {color}

h3. Avholdte møter i 2010
* *13. Januar: [IASA medlemsmøte 13. Januar - hvorfor konvertere noe til ny teknologi når det virker?]*

h3. Avholdte møter i 2009

* 16. Desember: [IASA julemøte 16. Desember - My worst day as a software architect ]
* 18. November: [IASA medlemsmøte 18. November - Arbeidsflytsarkitekturer]
* 14. Oktober: [IASA medlemsmøte 14. Oktober - noSQL]
* 24. Juni: [Laws for project architects|IASA medlemsmøte 24. Juni - Laws for project architects]
* 28. Mai: [Alt en arkitekt trenger å vite om skyene..|IASA medlemsmøte 28. Mai]
* 23.-25. Mai: [Geek Cruise (Samarbeid mellom IASA og Cantara)|Workshop Architects in deep water... (Geek Cruise) i Mai]
* [22. April: Hva er arkitektens ansvar?|IASA medlemsmøte 22. April 2009]

{color:green}Kom med feedback på møtet i Comments nederst på medlemsmøtesiden!{color}

* *Se også [http://www.iasa.no] for informasjon om IASA Norge*

{column}
{column:width=1%}

{column}
{column:width=14%}

h3. Demografi

{vote:Hvilken type arkitekt er du?|changeableVotes=true}
Prosjektarkitekt
Løsningsarkitekt
Integrasjonsarkitekt
Systemarkitekt
BI-arkitekt
Infrastrukturarkitekt
Virksomhetsarkitekt
Tech lead
Ingen av delene..
{vote}

{column}
{column:width=1%}

{column}
{column:width=38%}

h3. [IASA Norge Manifest]
{include:IASA Norge Manifest}


h3. Twitter buzz on #iasa


{rss:url=http://search.twitter.com/search.atom?q=%23iasa|max=10}


{column}
{section}
h3. Siste diskusjoner fra forumet{forum:page=Forum|none=There are currently no topics in the forum|count=10}
{align:right}[View All Topics|Forum]{align}

h3. Around the world

{blog-posts}