ORG: OSWA Norge Wiki Blog

Skip to end of sidebar Go to start of sidebar

Mot høsten har vi en rekke potensielle tema på plakaten, og styret vil veldig gjerne ha din input. Det vi jobber med akkurat nå er en kveld dedikert til diskusjoner rundt standard software stacks og platform software. Hva er arkitektens forhold til bruk av hyllevare kombinert med, eller som erstatning for skreddersøm?

Vi har også tenkt å forsøke å få til en sesjon på arkitekturspørsmål relatert til arbeidsflyt og prosessorkestrering. Hvem har klart å hente ut en betydelig ROI i automatisering av arbeidsprosesser ved bruk av genial softwarearkitektur? Hva er de største utfordringene med å implementere denne type systemer? Hvordan passer dette inn med SOA?

Mot slutten av året, nærmere jul, jobber vi med å få fram skrekkhistorier og andre software-urban-legends relatert til arkitektur. Har du en morsom eller tragisk historie om softwarearkitektur eller prosjekter så kan dette være møtet å fortelle om dette på

Hva vil du høre om?

Styret jobber med å komme opp med forslag til emner for høstmøtene. Vi har en tentativ datoplan klar for de som ønsker å holde av kveldene for faglig input:

I en mail som gikk ut fra Architecture Journal i dag utlyses en call for papers på SOA relaterte emner. Any takers?

he 20th issue of the Architecture Journal will be devoted to SOA Keys for Success.

While Cloud, Utility, and Green Computing trends emerge as probable candidates for the top of the enterprise IT agenda for the next decade, SOA undoubtedly has been the priority during this decade, and particularly during these five last years.

Mer info her

I forrige runde av IASAs oppstart i Oslo gikk debatten hett rundt definisjonen av Arkitektbegrepet. Nå er debatten også igang hos vår mor-organisasjon.

How do you define a software architect?
What is the true definition of a software architect?
Is it:
a) software developer with 5+ years of experience
b) someone who doesnt write code
c) someone who knows the business model, objective, licensing models


the architect is responsible for the following:
-Understanding the business model and translating it into overall IT objectives
-Understanding the technology stack and how it supports the business objectives
-Providing a road map of the technologies used
-Ensuring the tactical development steps support strategic goals


basically, i think it's a set of skills falling into these categories:

  • technical skills which include knowledge about software designs & development, tools, methodologies, patterns and practices, trends in software development, etc.
  • soft management skills including abilities focusing on people, time and tasks management
  • soft communication skills to be able to liaise with senior management (cio, ceo) from one end and technical personnel (PM's, tech leads) from the other
    ------
    An architect is responsible for determining how best to deliver value to the various stakeholders: end users, admins, the development organization, channel partners, etc.

Hva mener DU? Legg inn din input her!

Les mer i IASA gruppen på LinkedIn

Lang liste med innspill til arkitekten - mange synes relevante for hva vi ville kalt arkitekter. De fleste innspill er praktisk rettet - og innbyr til sunn ettertanke.

http://97-things.near-time.net/wiki/97-things-every-software-architect-should-know-the-book

Legg spesielt merke til: http://97-things.near-time.net/wiki/the-title-of-software-architect-has-only-lower-case-a-s-deal-with-it

Som gir gode innspill til status quo på profesjonen - noe IASA ønsker jobbe for.

Dataforeningens faggruppe for Datavarehus og Business Intelligence
inviterer til nettverksmøte med temaet

Datavarehusarkitekturer

Torsdag 26. mars kl. 16.30 - 20.00

Valg av referansearkitektur er fortsatt et svært aktuelt tema. Stadig flere går løs på andre generasjon av sitt datavarehus, og da blusser diskusjonen opp igjen. Mange bytter arkitektur i en slik setting, men det er fortsatt ikke noen klar vinner. Finnes det egentlig noen fasit?

Spennende artikkel som addresserer litt av utfordringene rundt arkitektur.

Ref: http://www.ibm.com/developerworks/java/library/j-eaed1/index.html?S_TACT=105AGX02&S_CMP=EDU