Advanced

Name: Cantara
Key: PE
Home Page: Home page: Cantara Events and Activities
Created By: Admin (Feb 20, 2009)
Space Labels: (None)
Space Categories: (None)
Description: Cantara skal fasilitiere et bredt spekter av kompetansebyggende aktiviteter i samarbeid med relevante aktører innenfor offentlig sektor, akademia, IT-bransjen og brukerorganisasjoner for å styrke norsk programvareutvikling.